5-Желтоқсан, 2018

Қазақ жазуын жаңғырту

Қазақ жазуының тарихына көз жүгіртер болсақ, мынадай жазу түрлерін пайдаланған: І) Көне түркі жазуы   V – X ғасырлар.       ІІ) Араб жазуы    X  – ХХ ғ. 20 жылдары (1929 ж.).       ІІІ) Төте жазу ХХ ғ. басы IV) Латын жазуы XX ғ. 1929–1940…