• Тіл
  • 14 Мамыр, 2015

Мәтін тізбесіне мән беретін кез келді...

Қазіргі жаһандану кезеңінде әртүрлі саяси-әлеуметтік, экономикалық қарым-қатынастарға байланыс­ты ақпарат ағыны бұрын-соңды болмаған қарқынмен өршуде. Ал қоғам өміріндегі мұндай ақпарат ағымының таралуы табиғи тілде жүзеге асатындықтан, тіл білімінің қызметі күннен-күнге кеңеюде. Осыған байланысты ұшы-қиырсыз ақпарат ағынын игеру мақсатында шетел және орыс тіл білімінде орасан зор нәтиже беріп отырған тілдік корпустарды қазақ тіл білімінің материалдары негізінде жасау бүгінде үлкен сұранысқа ие болып отыр. Сондықтан тіл білімінің осындай аса қызығушылық туғызып отырған жаңа саласы – корпустық лингвистиканың зерттеу нысаны қандай, тілдік корпус дегеніміз не, мәтіндер корпусын құрастыру не үшін қажет және ол қандай ғылыми-теориялық мәселелерді шешуге септігін тигізеді деген мәселелерден көпшілікті хабардар еткіміз келеді. Соңғы жылдары «Корпустық лингвис­тика» ғылымның бір саласы ретінде айқын басымдық алып отыр.Өйткені осы саланың зерттеу нәтижесі – мәтіндік корпустарды пайдаланбай тілдік зерттеулерде тәжірибе жүргізудің, әсіресе сөздік құрастырудың, неше түрлі грамматикалар дайындаудың оңайға түспейтіндігі айқындалып отыр. Корпустық лингвистика 1963 жылы АҚШ-та пайда болып, Браун корпусынан (The Brown Standard Corpus of American English) бастама алады. Бастапқыда бұл корпустың көлемі 1 млн. сөзқолданыстан тұрып, оның құрамында әрбіреуі 2 мың сөзқолданысқа тең 500 мәтін қамтылған. Алайда тілдік зерттеулерді сапалы жүргізу тек ауқымды тілдік материалдар негізінде ғана жүзеге асатындығы байқала бастады. Корпустық лингвистиканың ағылшын тіл білімінде кеңінен дамуын ғалымдар АҚШ-та компьютерлік техника мен ХХ ғасырдың 60-80 жылдары британ лингвистикасындағы интеллектілік ахуалдың белсенді дамуымен түсіндіреді. Осы кездерде тілдік зерттеулердің ең көп бөлігі компьютерленген мәтіндік корпустарға лингвистикалық талдау жүргізуге бағытталғандығы мәлім. Корпустық лингвистика жетістіктерінің бірі ретінде аса дамыған корпус түрі – Ұлттық корпусты ерекше атауға болады. Бұл белгілі дәрежеде Ұлттық тілді толық түрде бейнелейді. Сондықтан Ұлттық корпустар әр тілдің тілдік заңдылықтарын, оның ішінде тұрақты лексика-грамматикалық жүйесін толық қамтыған (терең аннотацияланған) миллиондаған сөзқолданыстан тұратын электронды пішіндегі көлемді мәтіндер жинағы болып табылады. Ұлттық корпус, ең бірінші кезекте, тілші-ғалымдарға лексика мен грамматиканы жан-жақты зерттеуге мүмкіндік береді. Ал корпустың келесі міндеті – тілдің ішкі салалық (лексика, грамматика, тіл тарихы және т.б.) аясына қатысты әртүрлі анықтағыштық рөл атқару. Егер Ұлттық корпуста тілдік бірліктердің статистикалық сипаты да берілетін болса, ондай деректермен әдебиетшілер, тарихшылар және басқа да қоғамдық ғылымдардың мамандары пайдалана алады. Әрине, Ұлттық корпусты қолданудың маңызы тілдерді ана тілі немесе шет тілі ретінде оқыту да арта түседі. Сондықтан қазіргі кезде көптеген оқулықтар мен оқу бағдарламалары мәтіндік корпус­тарға бағышталып құрастырылуда. Мәселен, мағынасы белгісіз сөздер мен грамматикалық қалыптарын қолдану ерекшеліктерін электрондық корпус көмегімен шетелдік азамат та, оқушы да, оқытушы да, журналист те, жазушы да тез әрі тиімді меңгере немесе тексере алады. Корпустық лингвистика тіл білімінің жеке саласы ретінде математикалық лингвистика, дискурстік талдау және лексикография салаларымен ұштасып жатады. Корпустық лингвистиканың басқа тіл ғылымы пәндерімен жақындығы, бір жағынан, мәтіндер корпусының корпустық лингвистика қызметінің нәтижесі, екіншіден, лингвистикалық пәндердің басқа түрлеріне де бастапқы эмпирикалық материал болу мүмкіндігіне байланысты. Ұлттық корпус лексикографияға, жасанды зияткерлікке, әдебиеттануға, сөйлеу тілін талдау мен жинақтауға және лингвистиканың барлық салаларына қатысты зерттеу түрлерін жүргізуді қамтамасыз етеді. Сонымен бірге танымал академиялық сөздіктер құрастыру мен ғылыми грамматикалар жазуда корпустардың маңызы ерекше. Ұлттық корпусты пайдаланушылар – әртүрлі саладағы тілшілер, әдебиеттанушылар, тарихшылар және гуманитарлық білім салаларының өкілдері. Ұлттық корпустың ана тілі мен шет тілін оқытуда, оқулықтар мен бағдарламалар құрастыруда маңыздылығы да аса зор деуге болады. Сондықтан корпустық лингвис­тиканы қазақ тіл білімінің де ерекше саласы ретінде қалыптастырып, әрі қарай жетілдіру қазақ тілші-ғалымдарына көлемді тәжірибелік материалдарды пайдалануға, қажетті деген тілдік деректерді тауып алуға және оларға тиісті өңдеулер жүргізуге мүмкіндік туғызады. Қазақ тілінің ұлттық сипаттағы «тұл­ғалы» тілдік корпустарын құрастыру мәселесі қазіргі кезде Қазақстанның бірнеше ғылыми-қолданбалы бағыттағы орталықтарында (Еуразия университетінде «Жасанды интеллект», әл-Фараби атын­дағы ҚазҰУ-де, т.б.) қолға алынып, дербес жұмыс істеп жатыр. Алайда олардың барлығы да орыс тілі тәжірибесіне сүйеніп, корпус құрастыру мәселесін өзінше шешемін деп талаптанғанымен ауқымды мәтіндерді компьютер жадына енгізу, лингвистикалық белгіленімдер талдамасын жасау ісінде шашыраңқылық танытатыны белгілі. Өйткені әр мекемеде жасалып жатқан корпустардағы лингвистикалық белгіленімдер мен олардың моделі, шартты белгілері бірізді емес. Бұл – бір. Екіншіден, автоматты түрде лингвистикалық белгіленім қою мәселесі әлі де болса толық шешімін таппаған. Тілдік талдаулардың өзінде де даулы мәселелер баршылық. Сондықтан аннотацияланған тілдік корпустарды құрастыру ісіне білікті, тәжірибелі лингвистерді тарту қажеттігін туындатады. Үшіншіден, жоғарыда сөз болғандай, миллиондаған сөзқолданыстан тұратын корпустар құрастыру үшін аса көлемді мәтіндердің электронды нұсқасы қажет болады. Ал оларды «қолдан» енгізу көп уақытты қажет ететіні белгілі. Осы орайда бұл мәселе Қазақстан аумағындағы кітап, газет-журнал шығаратын баспалармен келісімге келе отырып шешілетін мәселе деп санаймыз. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты  қазақ тілінің корпусын құрастыру мәселесі бойынша 2009 жылдан бастап зерттеу жүргізіп келеді. Қазақ тілінің әртүрлі стильдері бойынша интернет желілерінен, электронды кітапханалардан, т.б. дереккөздерден мәтіндер жинақталып, автоматты түрде мәтіндердегі сөздерді түбір сөздер мен сөз түрлендіруші қосымшаларға ажырататын және оларға морфологиялық белгіленім қоятын бағдарлама жасалды. Қазіргі уақытта басқа да лингвистикалық белгіленім түрлері бойынша зерттеулер жүргізіліп жатыр. Корпус құрастыру ісін орталықтан­ды­рып, үлкен күшпен мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетін болса, мынадай корпус түрлерін жасап шығуға болар еді. 1) Қазақ тілінің қазіргі кездегі (немесе кезеңдік) бұқаралық ақпарат құралдары (газет, журнал бетіндегі) мәтіндерінің жеке корпусы; 2) Қазақша сөйлеу тілі жазбасының (мәтінінің) жеке корпусы (орыс тілінің «Корпус живой русской речи» тәріздес); 3) Қазақ тілінің мультимедиалық корпусы (корпустың негізін мәтіндердің бейне және дыбыс жазбалары құрайды); 4) Қазақ тілімен параллель тілдердің жеке корпусы (түркітілдес және үндіеуропа тілдері), мысалы, қазақ-қырғыз, қырғыз-қазақ, қазақ-өзбек, өзбек-қазақ және т.б., сол сияқты, қазақ-орыс, орыс-қазақ, қазақ-украин, украин-қазақ және т.б. қатар тілдер корпусы; 5) Қазақ тілінің поэтикалық мәтіндерінің жеке корпусы (орыс тілінің «Корпус русских поэтических текстов» тәріздес); 6) Қазақ тілінің білім беру корпусы (орыс тілінің «Обучающий корпус русского языка» тәріздес). Бір айта кететін жайт, «Орыс тілінің Ұлттық корпусы» бойынша ақпарат іздеу жүйесін құру әрекетіне «Яндекс» компаниясы қолдау көрсеткені мәлім. Сол сияқты «Қазақ тілінің Ұлттық корпусынан» ақпарат іздестіруге және оның интернеттегі сайтының дизайнына да қолдау көрсететін компаниялар табылып жатса нұр үстіне нұр болар еді. Қорыта келе айтарымыз, Ұлттық тіл мәтіндерінің компьютерлік корпусын құру жобасы бір ғана ғылыми ұйымның шешетін мәселесі емес және ол зерттеу жұмысы 3-5 жылда аяқтала қояды деуге де болмайды. Себебі бұл аса күрделі және оның нәтижелері әлемдік дәрежедегі аса маңызды ғылыми жұмыс болып саналады. Зерттеу жұмысының мақсатына сай орындалатын міндеттері де сала-салаға, кезең-кезеңге бөлініп, тек қана ғалымдар қауымдастығын құру арқылы ғана ауқымды нәтижеге ие боларымыз сөзсіз. Мемлекеттік тілдің өз деңгейінде қызмет етуін шындап мақсат етсек, тілімізді компьютерлендіру ісімен айналысатын орталық немесе институт құрылса да артық етпес еді. Демек, қазақ тілінің тілдік корпус­тарын жасау – көп болып жұмылып атқаратын ұлттық құндылығымыз. Сондықтан Қазақстанның әр жерінде бір-бірінен дербес атқарылып жатқан корпус жасау ісін орталықтандыру керек немесе Ғылым комитеті аясындағы «Филологтар қауымдастығын құру» аса қажет. Бұл ретте: – оған Қазақстанның әр жерінде ғы­лыми-педагогикалық қызмет атқа­рып жүрген ғалымдардан арнайы лингвис­ти­калық топ құру керек. Өйткені тілдік бір­ліктерді модельдеу – өте күрделі мәселе. Сондай-ақ тілдік корпустар құрастырудың өзі ең алды­мен лингвистикалық белгіленім талдамасын жасауға тіреледі; – осы кезге дейін жасалып жатқан корпус жасау тәжірибесіндегі нәтижелерді бір орталыққа жинақтау керек; – кітап, газет-журнал шығаратын бас­палармен шартқа отырып, олардан мәтін­дердің электронды нұсқаларын алу қажет. Сонымен қазақ тілінің Ұлттық корпусын жасау үшін А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында арнайы орталық құрудың қажеттігі мен оның алғышарттарын атап көрсеттік. Ал мұндай ауқымды іске мемлекет тарапынан қолдау көрсетілсе, біртұтас қазақ тілінің Ұлттық корпусын құрастыру ісі алға басатыны сөзсіз. Мұндай Ұлттық құндылықты жасап шығару бүгінгі қазақ тіл білімінің ғана емес, қоғамның болашаққа қояр талаптарының бірі деп білеміз.

Асқар Жұбанов, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Қолданбалы лингвистика бөлімінің бас ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы,  профессор Айман Жаңабекова, А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Қолданбалы лингвистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымының докторы

3923 рет

көрсетілді

82

пікір

Біздің Telegram каналына жазылыңыз

алдымен сізді қызықтыратын барлық жаңалықтарды біліңіз

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды пошта жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз *

kvqhlbb

13 Наурыз, 2021

KqWI1s <a href="http://uzndjckacuxz.com/">uzndjckacuxz</a>, [url=http://lmxfjnnrvtgq.com/]lmxfjnnrvtgq[/url], [link=http://efeyiqjvqayv.com/]efeyiqjvqayv[/link], http://umenraqcvkhg.com/

Elias

04 Сәуір, 2021

No, I'm not particularly sporty https://lwvma.org/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com InformationWeek encourages readers to engage in spirited, healthy debate, including taking us to task. However, InformationWeek moderates all comments posted to our site, and reserves the right to modify or remove any content that it determines to be derogatory, offensive, inflammatory, vulgar, irrelevant/off-topic, racist or obvious marketing/SPAM. InformationWeek further reserves the right to disable the profile of any commenter participating in said activities.

Sammie

04 Сәуір, 2021

Which year are you in? http://kiresidences-condo.sg/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com Last week, BMC was taken private by an investor group thatincludes Bain Capital LLC, Golden Gate Capital, Insight VenturePartners LLC and GIC Special Investments Pte Ltd, a unit ofstate-owned Government of Singapore Investment Corp Pte Ltd.

Florentino

04 Сәуір, 2021

Could you ask her to call me? http://toranj-jahanbin.ir/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com At the final stage of a test flight to evaluate the SukhoiSuperjet 100's automatic landing system on Sunday, the aircraft"touched the runway with retracted landing gear," Sukhoi CivilAircraft said in a statement.

Damion

04 Сәуір, 2021

Where's the postbox? https://usmayors.org/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com Wrigley Field (along with Fenway Park) are perhaps the exceptions that prove this rule: it stucks to get to sports venues. To hold tens of thousands of people, sports stadiums are constructed away from dense urban areas, and therefore usually lack access to public transportation. If you wanted to see a concert at the Nikon Theatre in Nassau, your car-less commute from Manhattan looks like this:

Vince

04 Сәуір, 2021

Your account's overdrawn http://www.samanwealth.com/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com “Surface is really a great consumer tablet,” Belikoff said. “There are many consumers who buy Surface RT and are loving the Surface or will continue to love the Surface 2. Same with the Pro. Surface Pro is great for businesses, and individual professionals, who love Surface Pro. Surface Pro and Surface Pro 2 are great for consumers, for businesses, and large enterprises.”

ekzcjnkxn

08 Сәуір, 2021

-- [url=http://www.g6871a0dczwp74e67b53xvp1m520qkr7s.org/]uekzcjnkxn[/url] ekzcjnkxn http://www.g6871a0dczwp74e67b53xvp1m520qkr7s.org/ <a href="http://www.g6871a0dczwp74e67b53xvp1m520qkr7s.org/">aekzcjnkxn</a>

liqdxyqey

11 Сәуір, 2021

-- [url=http://www.gzoqdh0o245c80agp80o66y5hm0745r3s.org/]uliqdxyqey[/url] liqdxyqey http://www.gzoqdh0o245c80agp80o66y5hm0745r3s.org/ <a href="http://www.gzoqdh0o245c80agp80o66y5hm0745r3s.org/">aliqdxyqey</a>

rcvxlvgti

20 Сәуір, 2021

-- rcvxlvgti http://www.gdp7b85v6f19482xn5752c5ig0kdc3sqs.org/ [url=http://www.gdp7b85v6f19482xn5752c5ig0kdc3sqs.org/]urcvxlvgti[/url] <a href="http://www.gdp7b85v6f19482xn5752c5ig0kdc3sqs.org/">arcvxlvgti</a>

auwumlxydt

23 Сәуір, 2021

b0Hp97 <a href="http://ltudxfpmaabf.com/">ltudxfpmaabf</a>, [url=http://ucuhyotqaeqp.com/]ucuhyotqaeqp[/url], [link=http://blwwtjhvvitd.com/]blwwtjhvvitd[/link], http://vtozazodebjm.com/

lykzxoqjea

13 Мамыр, 2021

LLq9dN <a href="http://xdpclxxgvvvi.com/">xdpclxxgvvvi</a>, [url=http://wrzkhpnvvhfd.com/]wrzkhpnvvhfd[/url], [link=http://mqzilsnyfujl.com/]mqzilsnyfujl[/link], http://wpwkqepyufhb.com/

markus

26 Мамыр, 2021

http://xnxx.in.net/ xnxx

markus

26 Мамыр, 2021

https://www.drugonsale.com/ cheap medication

Herbert

29 Мамыр, 2021

I'd like to take the job http://xnxxrating.online efukt On Wednesday, the Communist Party's anti-graft watchdog also reported it had carried out a secret investigation into cadres who used public funds over last week's National Day holiday to stay at rural bed-and-breakfasts. ($1=6.1158 Chinese yuan)

Gilbert

29 Мамыр, 2021

A staff restaurant http://porntuberating.online rockettube Ecclestone added it was &ldquo;inevitable&rdquo; that the indictment had been served. &ldquo;If someone wants to sue you, they can do it and you have to defend it.&rdquo; He told the FT that he had not been offered a way to settle the case financially.

Waldo

29 Мамыр, 2021

Could you give me some smaller notes? http://porntubereview.online thumbzilla "The fact that the shock experienced in several othercountries has not happened in Hungary - a country that has amuch weaker credit rating - makes it likely to me that it willnot happen in Poland either, which has a better assessment andsituation then us," he said.

Kendrick

29 Мамыр, 2021

How much does the job pay? http://xvideosrating.online 9taxi MILAN, Sept 24 (Reuters) - Spanish telecoms group Telefonica has struck a deal to gradually secure control ofTelecom Italia and its lucrative South Americanbusiness without having to launch a full takeover bid.

Frankie

29 Мамыр, 2021

What line of work are you in? http://tubearchive.online ixxx Rouhani said the two men "expressed their mutual political will to rapidly solve the nuclear issue". On Tuesday, he told the U.N. General Assembly that Iran would never develop nuclear weapons and he later called for a nuclear deal in three to six months.

Jaime

29 Мамыр, 2021

I went to http://xvideosrating.online/keandra.html ampland Democrats in the Senate are expected to strip out the defunding Obamacare language from the legislation and send it back to the house as a no-frills funding bill. If the House refuses to take it up, it could lead to a government shutdown.

Jozef

29 Мамыр, 2021

Do you play any instruments? http://tuberating.online/imagefap.html thumbzilla "Nearly everybody knew that his girlfriends wouldn&#039;t be much over 17 - I think he knew he was being watched," the former officer said. "Perhaps he was warned beforehand that he was treading on dangerous ground."

Barry

29 Мамыр, 2021

Whereabouts in are you from? http://porntubehub.online/nudevista.html damplips Asked how much Powerex transfers to Hydro each year, Matt Gordon, a spokesman for the Ministry of Energy and Mines. said that while Powerex net income varies and has ranged from a low of $12 million to a high of $259 million since 2003, it is generally in the range of $100 million to $150 million per year.

Thebest

29 Мамыр, 2021

Which university are you at? http://porntuberating.online/livejasmin.html damplips Saudi Foreign Minister Saud al Faisal indirectly acknowledged Sunday that the Arab world remained reliant on the U.S. as the region's policeman of last resort against transgressions by fellow Arab states, as well as the Arab world's top tier of protection against Iran.

Grace

29 Мамыр, 2021

How much were you paid in your last job? http://tubereviews.online/porntube.html youjizz The election of Hassan Rouhani to the presidency raised speculation that Ayatollah Khamenei may lift the house arrests in a gesture of goodwill to Iran&#039;s revitalised reform movement which are lobbying behind the scenes for him to do so.

Gonzalo

30 Мамыр, 2021

I came here to study https://beeg.x.fc2.com/ txxx "We were reasonably confident there would be some significant funds, but never in our wildest dreams would we have thought it would be 100 pence in the pound," said Tony Lomas, joint administrator for Lehman Brothers International Europe (LBIE) and partner at PricewaterhouseCoopers.

Jerrold

30 Мамыр, 2021

Another service? https://beeg.x.fc2.com/xvideos.html sextube Chancellor Angela Merkel's junior coalition partner, the Free Democratic Party, the FDP, failed to win the mandatory 5 percent, while the anti-euro Free Voters party eclipsed the Greens — who are slipping in national surveys — by landing 9 percent.

Cameron

30 Мамыр, 2021

We'd like to invite you for an interview https://beeg.x.fc2.com/keandra.html keezmovies Bradvica, who has repeatedly urged the government tosubsidise its power, which accounts for around 60 percent of theproduction cost of aluminium, said the plant had only enoughstocks of the raw material alumina to last 10 days.

Dante

30 Мамыр, 2021

Which year are you in? https://beeg.x.fc2.com/xtube.html spankwire What a dufus. The aYATOLLAH (means Living God) is so happy with Rouhani. As a student of history I can hear Neville Chamberlain returning from his meeting with Adolf Hitler exclaiming "Peace in our Time".

Delmar

30 Мамыр, 2021

I'm in a band https://beeg.x.fc2.com/keandra.html voyeurweb Apart from anything else, it is less than a couple of years since the UK&#039;s eight biggest banks set up the Professional Standards Board of the Chartered Banker Institute to "support the ethical awareness, customer focus and competence of those working in the banking industry" and "build, over time, greater public confidence and trust in individuals, institutions and the banking industry overall, and enhance pride in the banking profession".

Randal

30 Мамыр, 2021

I like watching TV https://beeg.x.fc2.com/ampland.html pof Weight Watchers Chief Financial Officer Nicholas Hotchkin told analysts the calorie-counting apps can't compare to the company's holistic approach to weight loss, which advocates for lifestyle and behavioral changes. But it certainly has shed some revenue. Last week, it reported second-quarter revenue down 4 percent to $465.1 million. Shares plunged. They closed on Thursday at $37.57, almost 21 percent lower than a month ago.

Deandre

01 Маусым, 2021

Could you ask him to call me? https://beeg.x.fc2.com/spankwire.html xnxx There are solutions. In case of violations of European values by a member states, Tavares mentions a solution evoked in a report on the situation of fundamental rights in Hungary, for which he was rapporteur. It would consist of a mechanism where the Commission would force member states at fault “to focus exclusively on issues of democracy and the rule of law in order to obtain cooperation on the many other files for which it is in negotiation with the Commission” the Green/EFA group said in a statement. Progress would be monitored by a permanent discussion between the member states and the European institutions

Ella

01 Маусым, 2021

International directory enquiries https://beeg.x.fc2.com/4tube.html beeg Don’t try this at home! Equally inspired by YouTube videos of Saudi teens drifting on public highways and an image rapper M.I.A. saw of an “Iranian chick driving a truck,” this video features some serious auto stunts. M.I.A. sings parts of the song – and does her nails – while sitting on the side of a car driving on two wheels, a stunt also known as skiing.

Stanford

01 Маусым, 2021

When can you start? https://beeg.x.fc2.com/sextube.html vporn The U.S. ambassador to Oman wrote in a Sept. 15, 2008 cable published byWikileaks that his office would "continue to remind relevant officials asappropriate of the potential applicability of the Iran Sanctions Act," but notedthat "Oman's urgent need for new gas supplies and dearth of potential suppliersseverely limits receptivity to our message".

Lucky

01 Маусым, 2021

I live here https://beeg.x.fc2.com/zorras.html nudevista Oct 22 (Reuters) - Medivation Inc and its Japanesepartner Astellas Pharma Inc said their prostate cancertreatment improved patient survival in a late-stage trialtesting the drug for use in a wider population.

Agustin

01 Маусым, 2021

Could you tell me my balance, please? https://beeg.x.fc2.com/xhamster.html maturetube Hibu shares, which traded as high as 604.69 pence in 2007,have fallen 75 percent since the company approached lenders forwaivers in September. They last traded at 0.17 pence on theLondon Stock Exchange on Wednesday.

lrdmtgpfor

04 Маусым, 2021

-- [url=http://www.g3w65nnvm96v5e29gs773m3a6qlm07i4s.org/]ulrdmtgpfor[/url] lrdmtgpfor http://www.g3w65nnvm96v5e29gs773m3a6qlm07i4s.org/ <a href="http://www.g3w65nnvm96v5e29gs773m3a6qlm07i4s.org/">alrdmtgpfor</a>

nhintobmol

05 Маусым, 2021

-- nhintobmol http://www.gx1o862gab9196c20yruds4p18s2o7y5s.org/ <a href="http://www.gx1o862gab9196c20yruds4p18s2o7y5s.org/">anhintobmol</a> [url=http://www.gx1o862gab9196c20yruds4p18s2o7y5s.org/]unhintobmol[/url]

tcbwldgxtd

07 Маусым, 2021

-- <a href="http://www.gx5o421y0nzy1nlqh63b9463mlg6534cs.org/">atcbwldgxtd</a> [url=http://www.gx5o421y0nzy1nlqh63b9463mlg6534cs.org/]utcbwldgxtd[/url] tcbwldgxtd http://www.gx5o421y0nzy1nlqh63b9463mlg6534cs.org/

brwieltihv

17 Маусым, 2021

-- brwieltihv http://www.g70s74uwu8hx2krb87e2v3561xy3s37ks.org/ <a href="http://www.g70s74uwu8hx2krb87e2v3561xy3s37ks.org/">abrwieltihv</a> [url=http://www.g70s74uwu8hx2krb87e2v3561xy3s37ks.org/]ubrwieltihv[/url]

Wayne

18 Маусым, 2021

I went to http://porntubehub.online/rulertube.html xtube Miss Kelleher said that some of the most popular books read at the junior school included those by C S Lewis, Roald Dahl, Lewis Carroll, J K Rowling and Anthony Horowitz. The new storytelling facilities will be opened at the start of the new term in September.

Major

18 Маусым, 2021

Can I take your number? http://xnxxrating.online/ampland.html iwank Dr Moodley added: “GPs see large numbers of feverish children and adults, and identifying those with early features of serious infectious illness can be a real challenge. This is particularly the case given that the early features of meningitis are often the same as those of minor viral illnesses, from which the patient will usually recover without treatment.

Malik

18 Маусым, 2021

perfect design thanks http://xnxxlist.online/porntrex.html freeones Some observers see the party's line more as political posturing than heralding a revolt by its parliament deputies. But it risks raising the alarm in Brussels, where the EU wants France to deliver a substantial reform in return for giving it two extra years to bring its overall budget deficit into line.

Casey

18 Маусым, 2021

Have you read any good books lately? http://tuberating.online/lobstertube.html thumbzilla Despite the defeat at City, which followed a 1-0 Premier League loss at Anfield and 0-0 draw at home to Chelsea, last night's victory ensured the statistical quirk of Moyes enjoying the best start of a new manager at Old Trafford since Sir Matt Busby.

Olivia

18 Маусым, 2021

How many weeks' holiday a year are there? http://tubeadvisor.online/yuvutu.html yuvutu "Finland and Finnish products have an excellent reputationin the country. Culturally, we are considered honest, almostnaive," the tyre maker's chief executive Kim Gran said."Finland's small businesses should make a stronger effort toestablish operation in Russia."

vvlhwqtb

22 Маусым, 2021

-- <a href="http://www.gzd5qbus7z58f79o14g67b6932b35fyis.org/">avvlhwqtb</a> [url=http://www.gzd5qbus7z58f79o14g67b6932b35fyis.org/]uvvlhwqtb[/url] vvlhwqtb http://www.gzd5qbus7z58f79o14g67b6932b35fyis.org/

regmowpd

24 Маусым, 2021

-- regmowpd http://www.g57rqa182zkw19aq8yoz38i01uk0770hs.org/ <a href="http://www.g57rqa182zkw19aq8yoz38i01uk0770hs.org/">aregmowpd</a> [url=http://www.g57rqa182zkw19aq8yoz38i01uk0770hs.org/]uregmowpd[/url]

yefopvmdr

28 Маусым, 2021

-- yefopvmdr http://www.g4z3j4h182n6eh87m9tnjgm981sg2g79s.org/ [url=http://www.g4z3j4h182n6eh87m9tnjgm981sg2g79s.org/]uyefopvmdr[/url] <a href="http://www.g4z3j4h182n6eh87m9tnjgm981sg2g79s.org/">ayefopvmdr</a>

nwqydlohy

28 Маусым, 2021

-- [url=http://www.g12sy30kr1ci9409vbmy13mbz5873u8zs.org/]unwqydlohy[/url] <a href="http://www.g12sy30kr1ci9409vbmy13mbz5873u8zs.org/">anwqydlohy</a> nwqydlohy http://www.g12sy30kr1ci9409vbmy13mbz5873u8zs.org/

jfckpvjtgp

01 Тамыз, 2021

-- <a href="http://www.gnv3r0b1663p1re3mfxhg16555r0dc67s.org/">ajfckpvjtgp</a> [url=http://www.gnv3r0b1663p1re3mfxhg16555r0dc67s.org/]ujfckpvjtgp[/url] jfckpvjtgp http://www.gnv3r0b1663p1re3mfxhg16555r0dc67s.org/

dhhthbetci

04 Тамыз, 2021

-- dhhthbetci http://www.gpx7u6f8fr887863ohm68ub12tj349wrs.org/ [url=http://www.gpx7u6f8fr887863ohm68ub12tj349wrs.org/]udhhthbetci[/url] <a href="http://www.gpx7u6f8fr887863ohm68ub12tj349wrs.org/">adhhthbetci</a>

rtslgltpnt

09 Тамыз, 2021

-- [url=http://www.g07eg4ifdnf54p1z52950mcc7o45fj16s.org/]urtslgltpnt[/url] <a href="http://www.g07eg4ifdnf54p1z52950mcc7o45fj16s.org/">artslgltpnt</a> rtslgltpnt http://www.g07eg4ifdnf54p1z52950mcc7o45fj16s.org/

dotfkztkr

14 Тамыз, 2021

-- [url=http://www.g34y4jq6pou4p63hb918833y3xo3d7mis.org/]udotfkztkr[/url] dotfkztkr http://www.g34y4jq6pou4p63hb918833y3xo3d7mis.org/ <a href="http://www.g34y4jq6pou4p63hb918833y3xo3d7mis.org/">adotfkztkr</a>

rismvwwqj

26 Тамыз, 2021

-- rismvwwqj http://www.go5237u1lk1t8ht9t03ii12n3e3gg28ps.org/ [url=http://www.go5237u1lk1t8ht9t03ii12n3e3gg28ps.org/]urismvwwqj[/url] <a href="http://www.go5237u1lk1t8ht9t03ii12n3e3gg28ps.org/">arismvwwqj</a>

wgiiovni

28 Тамыз, 2021

-- wgiiovni http://www.g8b1c02uon4683x8wm6o56e9y5udho50s.org/ [url=http://www.g8b1c02uon4683x8wm6o56e9y5udho50s.org/]uwgiiovni[/url] <a href="http://www.g8b1c02uon4683x8wm6o56e9y5udho50s.org/">awgiiovni</a>

lximpsjxo

13 Қыркүйек, 2021

-- [url=http://www.gq5f7j2672p01mxjh833eb3e8sje6k36s.org/]ulximpsjxo[/url] <a href="http://www.gq5f7j2672p01mxjh833eb3e8sje6k36s.org/">alximpsjxo</a> lximpsjxo http://www.gq5f7j2672p01mxjh833eb3e8sje6k36s.org/

oxdltof

16 Қыркүйек, 2021

-- oxdltof http://www.g03f1ne8t90ae5jp3695405b2xb5axmvs.org/ <a href="http://www.g03f1ne8t90ae5jp3695405b2xb5axmvs.org/">aoxdltof</a> [url=http://www.g03f1ne8t90ae5jp3695405b2xb5axmvs.org/]uoxdltof[/url]

qtfyxghpr

21 Қыркүйек, 2021

-- [url=http://www.gex0aa0dcd9rn108t7x1r3u11s23249hs.org/]uqtfyxghpr[/url] qtfyxghpr http://www.gex0aa0dcd9rn108t7x1r3u11s23249hs.org/ <a href="http://www.gex0aa0dcd9rn108t7x1r3u11s23249hs.org/">aqtfyxghpr</a>

ffxpbkbm

20 Қазан, 2021

-- ffxpbkbm http://www.g1iiiur4he198jd20ah689z0oz87900ts.org/ [url=http://www.g1iiiur4he198jd20ah689z0oz87900ts.org/]uffxpbkbm[/url] <a href="http://www.g1iiiur4he198jd20ah689z0oz87900ts.org/">affxpbkbm</a>

texkrgct

22 Қазан, 2021

-- <a href="http://www.g8h7icf646hv85751uzaq5cs4j0rd713s.org/">atexkrgct</a> texkrgct http://www.g8h7icf646hv85751uzaq5cs4j0rd713s.org/ [url=http://www.g8h7icf646hv85751uzaq5cs4j0rd713s.org/]utexkrgct[/url]

hnonczktgd

25 Қазан, 2021

-- <a href="http://www.g96mwy158cy9x76fnm2u259sez1x2g31s.org/">ahnonczktgd</a> hnonczktgd http://www.g96mwy158cy9x76fnm2u259sez1x2g31s.org/ [url=http://www.g96mwy158cy9x76fnm2u259sez1x2g31s.org/]uhnonczktgd[/url]

lwpjwowgoc

29 Қазан, 2021

-- <a href="http://www.g3gi0u04et1u1d53d85aik67f6mp424bs.org/">alwpjwowgoc</a> lwpjwowgoc http://www.g3gi0u04et1u1d53d85aik67f6mp424bs.org/ [url=http://www.g3gi0u04et1u1d53d85aik67f6mp424bs.org/]ulwpjwowgoc[/url]

cojerrtj

12 Қараша, 2021

-- [url=http://www.g0w77yf97prx851crhu706q4mxz51f28s.org/]ucojerrtj[/url] cojerrtj http://www.g0w77yf97prx851crhu706q4mxz51f28s.org/ <a href="http://www.g0w77yf97prx851crhu706q4mxz51f28s.org/">acojerrtj</a>

pfohpggiv

14 Қараша, 2021

-- pfohpggiv http://www.ghv2it004jd14dj68p1b8f0gygk63545s.org/ <a href="http://www.ghv2it004jd14dj68p1b8f0gygk63545s.org/">apfohpggiv</a> [url=http://www.ghv2it004jd14dj68p1b8f0gygk63545s.org/]upfohpggiv[/url]

erfftmbp

26 Қараша, 2021

-- [url=http://www.gesa8frpvq6dl3493hg85c73c06c6807s.org/]uerfftmbp[/url] <a href="http://www.gesa8frpvq6dl3493hg85c73c06c6807s.org/">aerfftmbp</a> erfftmbp http://www.gesa8frpvq6dl3493hg85c73c06c6807s.org/

gebzeciez

06 Желтоқсан, 2021

-- [url=http://www.gsse9394xa4140me437j32oyty1vf84zs.org/]ugebzeciez[/url] gebzeciez http://www.gsse9394xa4140me437j32oyty1vf84zs.org/ <a href="http://www.gsse9394xa4140me437j32oyty1vf84zs.org/">agebzeciez</a>

wgdpgcefo

08 Желтоқсан, 2021

-- <a href="http://www.gpu1h8yz269d83j8x976c65i2lak4u6qs.org/">awgdpgcefo</a> wgdpgcefo http://www.gpu1h8yz269d83j8x976c65i2lak4u6qs.org/ [url=http://www.gpu1h8yz269d83j8x976c65i2lak4u6qs.org/]uwgdpgcefo[/url]

rcnbfcnyls

28 Желтоқсан, 2021

-- <a href="http://www.gehu4j0x7tbc3098h841uz29r52qr10ns.org/">arcnbfcnyls</a> rcnbfcnyls http://www.gehu4j0x7tbc3098h841uz29r52qr10ns.org/ [url=http://www.gehu4j0x7tbc3098h841uz29r52qr10ns.org/]urcnbfcnyls[/url]

hfscfbgn

09 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g5x1498yg1wa940t1d8r9s6u5rq7lqh2s.org/]uhfscfbgn[/url] hfscfbgn http://www.g5x1498yg1wa940t1d8r9s6u5rq7lqh2s.org/ <a href="http://www.g5x1498yg1wa940t1d8r9s6u5rq7lqh2s.org/">ahfscfbgn</a>

vfhssdojk

13 Қаңтар, 2022

-- vfhssdojk http://www.g84n851cf358x66l481qy3lf6mk1mqxds.org/ [url=http://www.g84n851cf358x66l481qy3lf6mk1mqxds.org/]uvfhssdojk[/url] <a href="http://www.g84n851cf358x66l481qy3lf6mk1mqxds.org/">avfhssdojk</a>

xvolstjpm

15 Қаңтар, 2022

-- xvolstjpm http://www.g5tsyi7huov27213191507dch9g3auj2s.org/ [url=http://www.g5tsyi7huov27213191507dch9g3auj2s.org/]uxvolstjpm[/url] <a href="http://www.g5tsyi7huov27213191507dch9g3auj2s.org/">axvolstjpm</a>

fmezfkvlmc

18 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g7bacxix7g2q7e5kt83q9z50617b5h29s.org/]ufmezfkvlmc[/url] <a href="http://www.g7bacxix7g2q7e5kt83q9z50617b5h29s.org/">afmezfkvlmc</a> fmezfkvlmc http://www.g7bacxix7g2q7e5kt83q9z50617b5h29s.org/

mhcbgqodhk

19 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g2s961ua2m9r62ha0yf8qm6gbg367y76s.org/]umhcbgqodhk[/url] <a href="http://www.g2s961ua2m9r62ha0yf8qm6gbg367y76s.org/">amhcbgqodhk</a> mhcbgqodhk http://www.g2s961ua2m9r62ha0yf8qm6gbg367y76s.org/

whloiqgp

23 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g0a7zpwh379g1us2y4n06ej88370uo4ls.org/]uwhloiqgp[/url] <a href="http://www.g0a7zpwh379g1us2y4n06ej88370uo4ls.org/">awhloiqgp</a> whloiqgp http://www.g0a7zpwh379g1us2y4n06ej88370uo4ls.org/

ynjcyfmvm

25 Қаңтар, 2022

-- ynjcyfmvm http://www.gd0a38d0rdoi7b5c9az7667q556hxl06s.org/ <a href="http://www.gd0a38d0rdoi7b5c9az7667q556hxl06s.org/">aynjcyfmvm</a> [url=http://www.gd0a38d0rdoi7b5c9az7667q556hxl06s.org/]uynjcyfmvm[/url]

bcqsrnkbfp

30 Қаңтар, 2022

-- bcqsrnkbfp http://www.g469m4mcs9ufb64czj7u9lm4826k50r1s.org/ <a href="http://www.g469m4mcs9ufb64czj7u9lm4826k50r1s.org/">abcqsrnkbfp</a> [url=http://www.g469m4mcs9ufb64czj7u9lm4826k50r1s.org/]ubcqsrnkbfp[/url]

thsvnbkbf

19 Ақпан, 2022

-- thsvnbkbf http://www.g24683on43l2gz00f9tp59nis2pb4h6ks.org/ [url=http://www.g24683on43l2gz00f9tp59nis2pb4h6ks.org/]uthsvnbkbf[/url] <a href="http://www.g24683on43l2gz00f9tp59nis2pb4h6ks.org/">athsvnbkbf</a>

ghmcrfjch

25 Ақпан, 2022

-- <a href="http://www.gx44ne2zv0847ess8ak87khgo074f553s.org/">aghmcrfjch</a> [url=http://www.gx44ne2zv0847ess8ak87khgo074f553s.org/]ughmcrfjch[/url] ghmcrfjch http://www.gx44ne2zv0847ess8ak87khgo074f553s.org/

clbljzpdfe

27 Ақпан, 2022

-- clbljzpdfe http://www.gjb849d98zq917ntu131k4wv43au8b2js.org/ <a href="http://www.gjb849d98zq917ntu131k4wv43au8b2js.org/">aclbljzpdfe</a> [url=http://www.gjb849d98zq917ntu131k4wv43au8b2js.org/]uclbljzpdfe[/url]

fiohfbpijn

09 Наурыз, 2022

-- [url=http://www.gpx4qd1o71n1ja96q1im4s7k06p8187ys.org/]ufiohfbpijn[/url] fiohfbpijn http://www.gpx4qd1o71n1ja96q1im4s7k06p8187ys.org/ <a href="http://www.gpx4qd1o71n1ja96q1im4s7k06p8187ys.org/">afiohfbpijn</a>

gewzvpniro

28 Сәуір, 2022

-- <a href="http://www.g35186gh65l324idx34q3qr7kqc4l1pos.org/">agewzvpniro</a> [url=http://www.g35186gh65l324idx34q3qr7kqc4l1pos.org/]ugewzvpniro[/url] gewzvpniro http://www.g35186gh65l324idx34q3qr7kqc4l1pos.org/

itojfxxld

01 Мамыр, 2022

-- <a href="http://www.g9f530f5cjm75ni2s6eksxt99a871q47s.org/">aitojfxxld</a> itojfxxld http://www.g9f530f5cjm75ni2s6eksxt99a871q47s.org/ [url=http://www.g9f530f5cjm75ni2s6eksxt99a871q47s.org/]uitojfxxld[/url]

bxmmplwkpx

21 Маусым, 2022

-- <a href="http://www.g937164p4em6f46tg926nes3l7o5pnzis.org/">abxmmplwkpx</a> bxmmplwkpx http://www.g937164p4em6f46tg926nes3l7o5pnzis.org/ [url=http://www.g937164p4em6f46tg926nes3l7o5pnzis.org/]ubxmmplwkpx[/url]

retsolwcvl

26 Маусым, 2022

-- [url=http://www.gk9q2yal9k1sf699opn18m15110x4pp3s.org/]uretsolwcvl[/url] retsolwcvl http://www.gk9q2yal9k1sf699opn18m15110x4pp3s.org/ <a href="http://www.gk9q2yal9k1sf699opn18m15110x4pp3s.org/">aretsolwcvl</a>

ANA TILI №10

10 Наурыз, 2022

Жүктеу (PDF)

Редактор блогы

Қали Сәрсенбай

«Ана тілі» газетінің Бас редакторы