• Тұлға
  • 19 Қараша, 2020

ФАРАБИТАНУДЫҢ БЕЙМӘЛІМ БЕТТЕРІ

ЮНЕСКО-ның қолдауымен әлемге әл-Фараби ретінде жақсы танымал болған (ортағасырлық Еуропада оның есімі латынша Alpharabius деп айтылған) Шығыстың көрнекті ойшылы Әбу Насыр ибн Мұхаммед әл-Фарабидің 1150 жылдығы аталып өтіп жатыр. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әл-Фарабидің рухани мұрасына назар аударудың маңызын атап өтті. Мемлекет басшысының айтуынша, бұл әсіресе қоғамдық сананы жаңғырту үдерістері жағдайында, жас ұрпақтың құндылықтық бағдарын қалыптастыруда өте маңызды. Іс-шаралардың түгелге жуығы халықаралық мәртебеге ие, өйткені әл-Фараби ілімі Шығыс пен Батысты бірік­тіретін адамзаттық идеялардың қазынасы.

Әл-Фарабидің ғылыми-мәдени мұ­расы көп қырлы, онда музыка теориясы мен математика ерекше орын алады. Әл-Фарабидің «Kitab al-musiki al-kabir»  немесе «Музыканың үлкен кітабы» атты бірегей туындысы шетелде үлкен қызығушылықпен зерттелуде. Шамамен Х ғасырдың бірінші жартысында (943 ж.) аяқталған, көлемі мыңнан аса парақ қолжазба музыкатанудағы жаңа бағытты, атап айтқанда: мұсылман өнерпаздарының (парсылар, түркілер, арабтар және т.б.) орындаушылық мәдениеті мен ерекшелігін сипаттайды.

Мәдени-тарихи панораманы мүмкін­дігінше кеңірек қамту үшін әл-Фараби өзінен бұрынғылардың (эллиндер, аль-Кинди және т.б.) музыкалық ­туындыларын шығармашылық тұрғыдан өңдеп қана қоймай, талдау да жасады. Ол Аристотель, Платон, Птолемейдің еңбектері арқылы ежелгі грек (рим) мәдениетінің шығу тегін, сонымен бірге көшпелі халықтардың, Ұлы Далаға әсер еткен Сасанидтер, Кушан сияқты күшті империялардың, Соғды, Хорасан халықтарының бірегей мәдениетінің ­бастауларын терең зерттеді.

Фараби өзі де музыкалық аспаптарда шебер ойнаған. Бұл ежелгі дәуірлерде емге зәру жандарды музыкамен емдеген сияқты айқын құбылыс және Фарабидің пікірі бойынша, кез келген дәрі сияқты музыка уға да, емдік құралға да айналуы мүмкін. Мұның бәрі музыканың сипа­тына байланысты және мұнда әл-Фараби шығармаларының ерекшелігі мате­матикалық әдістерді қолдануында екенін атап өту керек: ол музыкалық дыбыстарды сандық белгілерге ауыстырып берген.

Әл-Фарабидің музыка теориясы шынымен де ерекше. Дыбыстардың сипаты мен құрылымын зерттей отырып, ол «музыкалық ғылымның» ­канондарына ғана емес, сонымен қатар музыканың эстетикалық және теориялық қағидаларына да назар аударды.

Оған қоса әл-Фараби музыка әлемін поэзия әлемімен үйлесімдікте қабыл­дағанын ескеру керек.

Фараби ізгілікті қоғам идеясының аясында музыканы бақыт немесе  үйлесімді болмыс моделінің құрамдас бөлігі ретінде бағалайды. Оның әлеуметтік-этикалық көзқарастары бойынша өнер (музыкалық) – құрал, ізгіліктің  жетекшісі, кепілгер және сонымен бірге бақыт пен ізгіліктің белгісі. Шығыс мәдениетіне тән музыка арқылы сезімдерді білдіру әл-Фарабидің де шығармашылығына енгені сөзсіз. Қолданбалы аспектіде әл-Фараби дыбыс­тар әлемін жанрларға жүйелейді. 

 «Kitab al-musiki al-kabir» авторы «Адамға музыка жазуға жанының табиғи, туа біткен қасиеттері ықпал етеді» деп өте дұрыс жазады. Дыбыстар әлемі кез келген адамға бағына бермейді. Адамның поэзияға бейімділігі, сүйемелдеуді, ырғақты сезіну музыканы жақсы жаттауға мүмкіндік береді. Адамдар ежелден осыны біліп, музыка жанға дәру болатын кезге қол жеткізгенше музыкалық аспаптарды жетілдіре бастайды деп атап өтеді ­Фараби. Коронавирус пандемиясына қатысты жаһандық жағдайды ескерсек, Ұстаздың бақылаулары өте құнды; жеңіл музыка адамның ойын күйбең тіршіліктен бөліп, ағзасының емдік арналарын ашатыны туралы мысал көп. Аурулардың алдын алу және емдеу әдістері бар (музыкалық терапия).

Музыканың адам өміріндегі орны туралы ойды дамыта отырып, ­Фараби белгілі мағынада математикалық ­модельдеуге жүгінген. Ойшыл уақыт сезіну қозғалыс тудыратын шаршауды еске салады деп, ал қозғалыс өз кезегінде уақытпен, уақыт қозғалыспен өлшенеді деп санаған.

Рухани музыка шаршауды ұмыттырып, шабыттандырады және қиялды оятады. Халықтар ән айтуды, әуендерді шығаруды, ұрпақтан-ұрпаққа қалдырып, көбейтуді үйренді. Фараби бұл ерекшелікті қолданып, Жібек жолы бойынан тапқан әртүрлі этномәдени мазмұндағы көптеген артефактілерді, әндер мен аспаптарды жетілдірілген дыбыс қатары жүйесін жасағанға дейін өңдеді.

Фараби «ильм аль-мусиктің» – ­музыка білімі теориясының негізін қалаушылардың бірі болып саналады. Ол, сонымен қатар ғылыми термин­дерді, мысалы, «ритмикалық мимика» ­деген терминді ғылыми қолданысқа енгізген. Фараби өзінің монументалды зерттеулерінде музыканың емдік қасиеттері мен оң әсерін ғана емес, оның тәрбиелік және білімдік құндылығын да дәлелдеді. Бесік жыры азаннан немесе керуенші әнінен гөрі нәзік естіледі.

Әл-Фарабидің туындылары «Музыка тыңдау тыйым салынатын харам іс пе ­немесе жоғарыдан берілген сый ма?» деген дау-дамайда болған теологиялық қоғамда жарық көрген. Араб-ислам қоғамында музыка ойнау әдеттегі іс және ойын-сауық түрі болса, басқа аймақтарда оны жақтырмай, менсінбейтін. Пікірталастың қызуы Ибн Хурдадбектің (Х ғ.), Әл-Хужридің, әл-Ғазалидің (ХІІ ғ.) кейінгі еңбектерінде көрінеді.

«Музыканың үлкен кітабының» көп­мәдени ерекшелігі стильдер мен жанр­лардың, парсы, түркі, үнді және араб му­зыкалық-аспаптық шығармалары синтезінің нәтижесі.

Фарабидің шығармасы шамамен XV ғасырда латын тіліне аударылды. Әлі күнге дейін еуропалық музыкалық ­теория мен өнерге үлкен әсер етіп келеді. Кітаптың латын, неміс, испан, гол­ланд, француз, ағылшын, ­фарси, орыс, т.б. әлем тілдеріндегі аудармалары жарық көрді.

Музыкалық сарапшы Г.д’Эрланже (1930) Фарабидің осы салада кейінгі араб шығармашылдарынан артықшылығын мойындап, «Музыканың үлкен кітабын» француз тіліне аударды. Ағылшын ­музыка теоретигі Г.Фармер (1929) Фарабиді ор­тағасырлық музыканың ең ұлы автор­ларының бірі деп санады.

Фарабидің музыкалық дарынын зерттеуге неміс ғалымдары үлкен үлес қосты. Арнольд Шеринг (914)  әл-Фараби есімін өзінің «Кестелердегі музыка ­тарихы» кітабына енгізген екен. Шерингтің ­пайымдауынша, әл-Фараби «Китаб әл-мусики әл-кабирді» қартайған шағында жазған. А.Шерингтің кітабы алғаш рет 1924 жылы орыс тіліне аударылып, раритетке айналды. Біз басылымды шетелдік мұрағаттардан таптық. Соғысаралық кезеңде кеңестік студенттер орталық музыкалық училищелер мен консерваторияларда осы оқу құралын оқыған. Кітапты ғылыми қолданысқа қайтару және қазақ тіліне аудару – фараби­тану­шылардың кезек күттірмейтін міндеті.

Шығыстанушы, Түркістан білгірі В.Бартольд та «Мұсылмандық мәдениеті» (1918) кітабында Фарабиді атап өтеді. Неміс философы Освальд Шпенглердің (1918) «Еуропаның құлдырауы» деген аты шулы басылымында мұсылман Ренессансының символы Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан әл-Фарабидің есімі аталған. Бұл басылымдар тәуелсіздік алғаннан кейін ғана ғылыми айналымға оралды.

Әл-Фарабидің «Ғылымдар жіктемесі», «Ырғақтар жіктеу кітабы» сияқты ғылыми зерттеулерінде де музыка білімінің теория­сы мен бөлімдері: зерттеу ­нысаны, музыканы оқыту әдістемесі; ­музыка ­туралы, үндердің қарым-қатынасы ­туралы ілімнің негіздері; музыка теориясының (практиканың) негіздерін зерттеу әдіс­тері, музыкалық ырғақтардың сипаты, музыкалық әуендер, оларды шығару тәсілдері (композиция) туралы идея­лары бар. Жоғарыда атап өткеніміздей, Фараби ноталардың орнына сандарды қолданған. Әбу Насыр әл-Фараби – 10 музыкалық дыбыстың гармониясы туралы идеяның авторы. Олардың ішінде композиция үйлесімділігі, уақыт немесе ырғақ үйлесімділігі, ноталардың, әуендердің үндестігі, үндердің үйлесімділігі және т.б. әр алуан гармония түрлерін ұсынады.

ХХ ғасырдың ортасында, Одақ­тың Ғылым академиясының қазақ­стан­­­дық секторы өзінің ­интеллектуал­ды күш-жігерін Фараби мұрасын ­реа­­нима­циялауға жұмылдырды. Профессор М.Бурабаевтың жетекшілігімен жарияланған әл-Фарабидің ­«Музыка және поэзия туралы трактаттары» және профессор А.Қасымжановтың «Әл-Фарабидің эстетикалық көзқарастары» атты монографиясы Отырардың ұлы тумасының эстетикасы мен музыкалық мұрасы бойынша алғашқы отандық зерттеулер қатарында болды. 1967 жылы Фарабидің трактатын («Музыканың үлкен кітабы») Каирде Махмуд Ахмед Хафиз жарыққа шығарды. А.Сағадеев, Б.Ғафуров, Г.Құрманғалиеваның ­жарияланымдары, Баркешлидің (1975), Матякубовтың (1986) монографиялық еңбектері «МҮК» зерттеуінің библиографиясын толықтырды.

«Kitab al-musiki al-kabir» тартымдылы­ғының сыры неде?

Себебі Фарабидің музыкалық трактаттары музыканың проблемаларын ғана емес, сонымен бірге ғылымның философия, математика, тарих, психология, этнография және т.б. іргелес салаларын қамтиды. Отандық шығыстанудың үлкен жетістігі – 2008 жылы «Музыканың үлкен кітабы» алғаш рет қазақ тілінде сөйлегені. Академик А.Ны­сан­баевтың редакторлығымен, ­«Әл-Фараби және Сұлтан Бейбарыс» Қоғам­дық қайырымдылық қорының негізін қалаушы, меценат С.Ысқақовтың қаржылық қолдауымен жарық көрді. Араб тілінен аударманы ғылым кандидаты Жалғас Сандыбаев жасады.

Қазақстандық зерттеуші Саида ­Даукеева алғаш рет орыс тілінде әл-Фарабидің музыкалық теориясының ұғымдық аппаратын жүйеге келтірді (2002). Фарабитанудың қазіргі қазақстандық шығыстанудың құрамдас және қисынды бөлігіне айналғаны қуантады.

Ондаған ғасыр өткен соң ұлы ойшыл канонизациялаған рифмалар мен ырғақтар Фараби музыкасының түркі мәдениетіндегі рөлін айқындап берген қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевты кездейсоқ қуантқан жоқ («Түркістан» өлеңі). Фарабидің 1100 жылдығында композитор Кенжебек Күмісбеков (1927-1987) «Фараби сазы» күй-поэмасын жазды (1975), сол жылы Өтеубай Тұрман­жановтың да балладасы шықты. Бұған дейін, 1972 жылы Ш.Құсайынов пен О.Бодыковтың «Әбу Насыр әл-Фараби» пьесасы жазылды.

ЮНЕСКО аясында атап өтіліп жатқан Әбу Насыр Мұхаммед Ибн-Мұхаммед Ибн-Тархан ибн Ұзлағ әл-Фарабидің 1150 жылдығы және «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде «Kitab al-musiki al-kabir» кітабын білім беру мекемелерінің (музыкалық мектептер мен колледждер, консерватория­лар мен академиялар) бағдарламасына мемлекеттік тілде енгізу орынды деп санаймыз.

Ұлы ғалым әл-Фарабидің бейнесі рес­пуб­ликамыздың егемендігінің символы – Тәуелсіздік монументінің көркем композициясын безендіреді. Әрине, ғұлама ойшыл және гуманист әл-Фарабидің тұлғасы уақыт өте Ұлы Даланың тума талантына деген құрмет ретінде ауқымды көркем полотноларда: опера мен драмалық қойылымдарда бейнеленуі мүмкін.

 Жақыпбек АЛТАЕВ,

философия ғылымының докторы, ­профессор, фарабитанушы

 Гүлнәр МҰҚАНОВА,

тарих ғылымының кандидаты, профессор

 

2465 рет

көрсетілді

195

пікір

Біздің Telegram каналына жазылыңыз

алдымен сізді қызықтыратын барлық жаңалықтарды біліңіз

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды пошта жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз *

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. http://bit.do/fLc9r?h=303faf3e8b139c512c150065afbe6f70&

19 Қараша, 2020

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. http://bit.do/fLc9r?h=303faf3e8b139c512c150065afbe6f70&

fnyrcpr

13 Наурыз, 2021

Kk3Jvo <a href="http://cgdoulivmoqe.com/">cgdoulivmoqe</a>, [url=http://bkbldmivxjrx.com/]bkbldmivxjrx[/url], [link=http://olsrbmyjphid.com/]olsrbmyjphid[/link], http://bbwjcbiswfym.com/

Gerardo

03 Сәуір, 2021

A few months https://sitioit.nl/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com "Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons," she said. "One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first."

Cristopher

03 Сәуір, 2021

I've lost my bank card http://www.guardia.mil.ve/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com The CAC 40 index in Paris shed 2.23 percent to 3,976.44 points going beneath 4,000 points for the first time since August 1, and Frankfurt&#39;s DAX 30 sank 1.49 percent to 8,309.10 as Syria concerns overshadowed news of buoyant German business confidence.

Byron

03 Сәуір, 2021

Could I have , please? https://acwifi.net/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal-pharmacy com In an out-of-the-way location on Independence Avenue, Pho Hoa Noodle Soup has cultivated a following with carefully made soups and authentic Vietnamese dishes. While pho is obviously the signature dish with the best pun recognition, the menu also includes an array of offerings.

Rueben

03 Сәуір, 2021

Best Site Good Work https://starmentors.com/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacycom A U.N. panel of scientists says it is at least 90 percent probable that manmade greenhouse gases are the main cause of recent warming, rather than natural variations. Warming will cause more heatwaves, floods and rising sea levels, it says.

Timothy

03 Сәуір, 2021

How do I get an outside line? http://miivanhoe.catholic.edu.au/?s=https://www.hab.cl/buy-aciphex-baikal-pharmacycom-rtlx buy aciphex baikal pharmacy com Forbes writers have the ability to call out member comments they find particularly interesting. Called-out comments are highlighted across the Forbes network. You'll be notified if your comment is called out.

bvsnetojjv

17 Сәуір, 2021

-- bvsnetojjv http://www.g42v1q2ds7602o864mu604w37qchbvdos.org/ [url=http://www.g42v1q2ds7602o864mu604w37qchbvdos.org/]ubvsnetojjv[/url] <a href="http://www.g42v1q2ds7602o864mu604w37qchbvdos.org/">abvsnetojjv</a>

xzixnfpqc

19 Сәуір, 2021

-- xzixnfpqc http://www.gdt8y508909wa56xf7sfn05bo94yp2m7s.org/ <a href="http://www.gdt8y508909wa56xf7sfn05bo94yp2m7s.org/">axzixnfpqc</a> [url=http://www.gdt8y508909wa56xf7sfn05bo94yp2m7s.org/]uxzixnfpqc[/url]

axjtyo

23 Сәуір, 2021

ndbEVc <a href="http://ubgexudfqsuq.com/">ubgexudfqsuq</a>, [url=http://ypejayzhhife.com/]ypejayzhhife[/url], [link=http://yfmzwyadwnbt.com/]yfmzwyadwnbt[/link], http://besgcwonkfle.com/

flkgjtq

12 Мамыр, 2021

RSmplB <a href="http://uydnsodhghhe.com/">uydnsodhghhe</a>, [url=http://ruowvdlnkgih.com/]ruowvdlnkgih[/url], [link=http://zvikodrrhtrp.com/]zvikodrrhtrp[/link], http://eayzmqukneho.com/

kykqdbzirv

13 Мамыр, 2021

-- [url=http://www.g31o1f0nk8v7cor947dn02t7k07f73eas.org/]ukykqdbzirv[/url] <a href="http://www.g31o1f0nk8v7cor947dn02t7k07f73eas.org/">akykqdbzirv</a> kykqdbzirv http://www.g31o1f0nk8v7cor947dn02t7k07f73eas.org/

hslzzxjrfl

23 Мамыр, 2021

-- hslzzxjrfl http://www.g5x4nf75n9m9gbk0z46yk5c9l9x8b478s.org/ [url=http://www.g5x4nf75n9m9gbk0z46yk5c9l9x8b478s.org/]uhslzzxjrfl[/url] <a href="http://www.g5x4nf75n9m9gbk0z46yk5c9l9x8b478s.org/">ahslzzxjrfl</a>

markus

26 Мамыр, 2021

http://xnxx.in.net/ xnxx

markus

26 Мамыр, 2021

https://www.drugonsale.com/ cheap medication

Caroline

29 Мамыр, 2021

I didn't go to university http://porntubehub.online eporner Twitter Inc gave potential investors their first glance atits financials on Thursday when it publicly filed documents foran initial public offering. The information showed that revenueat the social networking company almost tripled in 2012, thoughit posted a loss in the first half of 2013.

Valentin

29 Мамыр, 2021

Could you tell me the dialing code for ? http://tuberating.online spankwire In another ad, the Lexington resident addressed the camera in the buzzing sound of her artificial voice box. She advised smokers to make a video of themselves reading a children's book or singing a lullaby. "I wish I had. The only voice my grandson's ever heard is this one," her electric voice growled.

Bernardo

29 Мамыр, 2021

Not available at the moment http://tuberating.online lamalinks In one of the greatest demonstrations of dedication a baseball player has ever made to his team, the Minnesota Twins&#8217; Joe Mauer left the team on Tuesday night before its matchup with the Angels so he could make it home to Minnesota in time for the birth of his twins.

Bernie

29 Мамыр, 2021

How do you know each other? http://porntuberating.online fatmomtube Despite mounting a gutsy fightback in Sunday's concluding singles session which they dominated, the Internationals faced an uphill task in their bid to beat a potent U.S. team and ultimately lost by 18-1/2 points to 15-1/2.

Gaylord

29 Мамыр, 2021

Enter your PIN http://porntubehub.online madthumbs In the night's co-headliner, Brazilian lightweight Rafael dos Anjos (20-6, 9-4) took a big stride into title contention with a unanimous-decision victory Donald Cerrone (20-6, 7-3 UFC). Dos Anjos, who dropped Cerrone early with a right hand, has now won five consecutive bouts over increasingly tougher competition. He should get another step up in competition in his next appearance.

Marty

29 Мамыр, 2021

I want to make a withdrawal http://tubereviews.online/xtube.html xhamster He stayed, and then got cut the next round when the roster was trimmed to 50. Buddy Ryan encouraged Weeks to commence the coaching life at the high school level, and Weeks returned home to lead the freshman team at Bartlesville High. He employed Ryan’s vaunted 46 Defense, pressuring opponents with it on every down. The Bruins went 8-1 that season. Next, he picked up a master’s degree in physical education from Morehead State as a graduate assistant alongside the Ryan brothers in Kentucky. His first head coaching position came in Ellinwood, Kan., a small German community of wheat farmers. Bred a Baptist, Weeks joined the Lutheran congregation to better understand the religious town’s population. It was 90 minutes from Dodge City and a popular place previously during Prohibition due to its intricate underground tunnels.

Alfonso

29 Мамыр, 2021

How much does the job pay? http://tuberating.online/toroporno.html yuvutu "There could be systemic impacts ... from cyber attacks inthe securities markets, especially considering that ourfinancial system is relying more and more on technologicalinfrastructure," the report's author, Rohini Tendulkar of theIOSCO Research Department, said in an interview.

Hilton

29 Мамыр, 2021

Did you go to university? http://porntuberating.online/porntrex.html myvidster Dina Lohan, 51, told state troopers that she's "not crazy," and that their questions were "stupid," but was ultimately found to be driving with a blood-alcohol level more than twice the legal limit.

Octavio

29 Мамыр, 2021

I'm sorry, she's http://tubereviews.online/tnaflix.html beeg When a shareholding that has dropped off your radar is drawn to your attention by a tracing service remember you can go directly to the registrar and thus avoid any administration fee the tracing service may have up its sleeve.

Adam

29 Мамыр, 2021

What do you do? http://xnxxrating.online/apetube.html petardas Four AK-47 rifles and 11 magazines of ammunition - all apparently used by the attackers - were also found in the mall rubble, the security official said. A rocket-propelled grenade, likely from Kenyan security forces, was also recovered. The two officials insisted on anonymity because the information has not been released publicly.

Harlan

30 Мамыр, 2021

I'm on work experience https://beeg.x.fc2.com/ porntube &#8220;I wouldn&#8217;t make life decisions [based on the findings],&#8221; Bobbitt-Zeher said. &#8220;I&#8217;m not going to have another child because I don&#8217;t want to have them get divorced.&#8221;

Jimmy

30 Мамыр, 2021

When can you start? https://beeg.x.fc2.com/nhentai.html thisav PARIS, July 16 (Reuters) - L'Oreal's sales grewslightly less than expected in the second quarter but theworld's biggest cosmetics group pointed to improved trading atits underperforming hair salon products business.

Adolph

30 Мамыр, 2021

How many are there in a book? https://beeg.x.fc2.com/pornhub.html silverdaddies -- French electrical and mechanical engineering company SPIEto buy German cement company Hochtief's facility andenergy management business Hochtief Service Solutions (notifiedJuly 25/deadline Aug. 30/simplified)

Darrin

30 Мамыр, 2021

Another service? https://beeg.x.fc2.com/xhamster.html redtube Police have begun an investigation into the deaths, the search and rescue office said. The Italian consulate was notified and the climbers' families were being contacted, the search office said. The climbers' identities were not disclosed.

Jackie

30 Мамыр, 2021

I'd like to cancel this standing order https://beeg.x.fc2.com/toroporno.html porn300 The practice of writing fake online reviews has landed 19 companies in hot water in New York, where the attorney general announced penalties Monday over what he says are attempts to manipulate consumers.

Freddie

30 Мамыр, 2021

good material thanks https://beeg.x.fc2.com/rulertube.html tnaflix Though much of the event focused on the hilarious antics of the family business, the talk closed with a spiritual message from Phil - where he presented the Gospel and invited attendees to accept Christ.

Foster

01 Маусым, 2021

Could you give me some smaller notes? https://beeg.x.fc2.com/fuq.html youjizz "I think those victims (whose crimes aren&#39;t investigated) have every right to be angry. They have an expectation, having paid their council tax, that they have a better service from the police force."

Cortez

01 Маусым, 2021

It's a bad line https://beeg.x.fc2.com/petardas.html lobstertube “There’s been a lot of noise around the tools used by thebank to boost capital and reduce leverage since the crisis,”Wheeler said. “If this particular kind of mechanism were foundto have been used, there would be grave concerns about whetherits current capital and leverage ratios are a true reflection ofthe bank’s financial position.”

Lifestile

01 Маусым, 2021

Could I ask who's calling? https://beeg.x.fc2.com/keezmovies.html damplips She pointed out that taxpayers already picked up the tab for a hefty $103,000 settlement paid to two of the women who accused Lopez of harassment. Taxpayers also will foot the $500-an-hour legal bill for Assembly Speaker Sheldon Silver (D-Manhattan), who is being sued for mishandling the harassment allegations.

Gianna

01 Маусым, 2021

Pleased to meet you https://beeg.x.fc2.com/petardas.html vporn On board, meals were plentiful and fresh, if a little unimaginative &ndash; an anodyne compromise of East-meets-West. To keep us amused, entertainment ranged from a traditional Russian tea ceremony to elementary Russian classes, a competition for the best-painted matryoshka, and &ndash; best of all &ndash; a wry talk by Larisa, our resident lecturer, entitled: &ldquo;Lenin to Putin: the Alternation of Bald and Hairy Presidents&rdquo;.

Kaitlyn

01 Маусым, 2021

Is it convenient to talk at the moment? https://beeg.x.fc2.com/yuvutu.html thumbzilla The report said most forces have plans in place to balance their books and of increasing the proportion of its workforce on the frontline. It also emerged yesterday that the number of police officers in England and Wales has fallen for the fourth consecutive year - by 3.4 per cent or 4,516 - taking the total to its lowest level since 2002. The figures were revealed as Steve White, the vice-chairman of the Police Federation, claimed some officers were being forced to work 14 days straight due to numbers being stretched.

gkfjzhjori

07 Маусым, 2021

-- gkfjzhjori http://www.gbh6594g8hsf5l0enx2uw0s1q317835ss.org/ <a href="http://www.gbh6594g8hsf5l0enx2uw0s1q317835ss.org/">agkfjzhjori</a> [url=http://www.gbh6594g8hsf5l0enx2uw0s1q317835ss.org/]ugkfjzhjori[/url]

Chang

18 Маусым, 2021

I'm in my first year at university http://tubereviews.online/thumbzilla.html voyeurweb By referencing its initial decision a decade ago permittingCitigroup's Phibro unit to trade oil cargoes - setting aprecedent for a dozen more banks that followed suit - theFederal Reserve has put in question a key profit center for WallStreet's top players, which have already seenmultibillion-dollar commodity revenues shrink in the face of newregulations.

Reynaldo

18 Маусым, 2021

Yes, I play the guitar http://porntubehub.online/egotastic.html eporner Clearer guidelines as to what equipment companies may selland to whom could help companies such as Mitsubishi HeavyIndustries Ltd, Kawasaki Heavy Industries Ltd,and Fuji Heavy Industries Ltd seek business overseas.

Anderson

18 Маусым, 2021

We'd like to invite you for an interview http://tubearchive.online/fuq.html tube8 “I’m extremely disappointed in the way I took care of the ball,” said Smith, who is tied with Eli Manning with a league-high 11 turnovers, including eight interceptions. “I was just piss poor.”

Manuel

18 Маусым, 2021

I like watching TV http://tubeadvisor.online/wifelovers.html beeg The document said that certain funding for healthcare reformwas mandatory and "not affected by a hiatus in annualappropriations," such as the ACA Mandatory Program Managementand the ACA Implementation Fund.

Alvaro

18 Маусым, 2021

Have you got any qualifications? http://tubereviews.online/vporn.html myvidster "The idea is that libertarians believe in responsible gun ownership and private charity," organizer Austin Petersen told U.S. News. Petersen said he also wants "to show people that they shouldn't be afraid of guns and that it's OK for kids to play with fake guns."

dbkzlqqhmj

19 Маусым, 2021

-- dbkzlqqhmj http://www.g708a39dyj9nfc16x0f8834v2dg1f7ixs.org/ [url=http://www.g708a39dyj9nfc16x0f8834v2dg1f7ixs.org/]udbkzlqqhmj[/url] <a href="http://www.g708a39dyj9nfc16x0f8834v2dg1f7ixs.org/">adbkzlqqhmj</a>

jlzwfqfwbf

25 Маусым, 2021

-- [url=http://www.g12zodpneq1456h75d4g9945bl2d0gn6s.org/]ujlzwfqfwbf[/url] jlzwfqfwbf http://www.g12zodpneq1456h75d4g9945bl2d0gn6s.org/ <a href="http://www.g12zodpneq1456h75d4g9945bl2d0gn6s.org/">ajlzwfqfwbf</a>

inglrekjbc

26 Маусым, 2021

-- [url=http://www.gdb9omn7j2d8o1t02014g2s5er81q31rs.org/]uinglrekjbc[/url] inglrekjbc http://www.gdb9omn7j2d8o1t02014g2s5er81q31rs.org/ <a href="http://www.gdb9omn7j2d8o1t02014g2s5er81q31rs.org/">ainglrekjbc</a>

jtsgqfkmne

28 Маусым, 2021

-- <a href="http://www.gt1y23rl6lhjc6irdl94499f5b7d0833s.org/">ajtsgqfkmne</a> [url=http://www.gt1y23rl6lhjc6irdl94499f5b7d0833s.org/]ujtsgqfkmne[/url] jtsgqfkmne http://www.gt1y23rl6lhjc6irdl94499f5b7d0833s.org/

Merziuziy

29 Маусым, 2021

EeZlEK https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

bsljoenckx

30 Маусым, 2021

-- <a href="http://www.g502aslokm384ao2b2ds0o124ux3445ns.org/">absljoenckx</a> bsljoenckx http://www.g502aslokm384ao2b2ds0o124ux3445ns.org/ [url=http://www.g502aslokm384ao2b2ds0o124ux3445ns.org/]ubsljoenckx[/url]

jmxcgd

30 Маусым, 2021

yLjNjO <a href="http://fjmpageauapt.com/">fjmpageauapt</a>, [url=http://ouckfiumbmth.com/]ouckfiumbmth[/url], [link=http://vbcxsqqapieh.com/]vbcxsqqapieh[/link], http://kolbniaskvys.com/

bhneswb

30 Маусым, 2021

llTcii <a href="http://ieqhnketsysj.com/">ieqhnketsysj</a>, [url=http://ysvioyumrkty.com/]ysvioyumrkty[/url], [link=http://fnttudjqdzpx.com/]fnttudjqdzpx[/link], http://xdmpeibthljt.com/

lgfimbdzkg

02 Шілде, 2021

-- lgfimbdzkg http://www.gi6z30l4j6gf789kj2ks5429jw7d7t0ws.org/ [url=http://www.gi6z30l4j6gf789kj2ks5429jw7d7t0ws.org/]ulgfimbdzkg[/url] <a href="http://www.gi6z30l4j6gf789kj2ks5429jw7d7t0ws.org/">algfimbdzkg</a>

ibtpjyeg

06 Шілде, 2021

-- <a href="http://www.gqvrq3l3s54x853k235qn4ad4p812e2xs.org/">aibtpjyeg</a> [url=http://www.gqvrq3l3s54x853k235qn4ad4p812e2xs.org/]uibtpjyeg[/url] ibtpjyeg http://www.gqvrq3l3s54x853k235qn4ad4p812e2xs.org/

hyyzdlyosl

22 Шілде, 2021

-- [url=http://www.gpi4kunq454s9mlh0s4p00490r362t5ns.org/]uhyyzdlyosl[/url] hyyzdlyosl http://www.gpi4kunq454s9mlh0s4p00490r362t5ns.org/ <a href="http://www.gpi4kunq454s9mlh0s4p00490r362t5ns.org/">ahyyzdlyosl</a>

esocssmbh

27 Шілде, 2021

-- <a href="http://www.g7np0x6449605o9y5m3skukye664me4ns.org/">aesocssmbh</a> [url=http://www.g7np0x6449605o9y5m3skukye664me4ns.org/]uesocssmbh[/url] esocssmbh http://www.g7np0x6449605o9y5m3skukye664me4ns.org/

bwgigiyrc

29 Шілде, 2021

-- [url=http://www.g74d235xy3suv6p6k3h3508mk88yhc8vs.org/]ubwgigiyrc[/url] <a href="http://www.g74d235xy3suv6p6k3h3508mk88yhc8vs.org/">abwgigiyrc</a> bwgigiyrc http://www.g74d235xy3suv6p6k3h3508mk88yhc8vs.org/

gspfswczf

10 Қыркүйек, 2021

-- gspfswczf http://www.g35y095ot9fnu75wfkza26c64w1w1j73s.org/ <a href="http://www.g35y095ot9fnu75wfkza26c64w1w1j73s.org/">agspfswczf</a> [url=http://www.g35y095ot9fnu75wfkza26c64w1w1j73s.org/]ugspfswczf[/url]

jwzhjepol

12 Қыркүйек, 2021

-- [url=http://www.g1n4z94dvz7jnj8i9a206y59sr4yp651s.org/]ujwzhjepol[/url] jwzhjepol http://www.g1n4z94dvz7jnj8i9a206y59sr4yp651s.org/ <a href="http://www.g1n4z94dvz7jnj8i9a206y59sr4yp651s.org/">ajwzhjepol</a>

yprjyslqp

18 Қыркүйек, 2021

-- [url=http://www.g948wl77xzgy7vv5j4716fq6asq3y867s.org/]uyprjyslqp[/url] yprjyslqp http://www.g948wl77xzgy7vv5j4716fq6asq3y867s.org/ <a href="http://www.g948wl77xzgy7vv5j4716fq6asq3y867s.org/">ayprjyslqp</a>

yxynlmiby

21 Қыркүйек, 2021

-- <a href="http://www.gvisf916w8m97k17o70dsz68s38dej04s.org/">ayxynlmiby</a> [url=http://www.gvisf916w8m97k17o70dsz68s38dej04s.org/]uyxynlmiby[/url] yxynlmiby http://www.gvisf916w8m97k17o70dsz68s38dej04s.org/

vqrsyxxts

22 Қыркүйек, 2021

-- <a href="http://www.ghv1418dz8g7h41ewz9gc070qii313e0s.org/">avqrsyxxts</a> [url=http://www.ghv1418dz8g7h41ewz9gc070qii313e0s.org/]uvqrsyxxts[/url] vqrsyxxts http://www.ghv1418dz8g7h41ewz9gc070qii313e0s.org/

cievcsnpnn

22 Қыркүйек, 2021

-- <a href="http://www.gz7s2gl297rw2i2hsmb87ui3843h61h4s.org/">acievcsnpnn</a> [url=http://www.gz7s2gl297rw2i2hsmb87ui3843h61h4s.org/]ucievcsnpnn[/url] cievcsnpnn http://www.gz7s2gl297rw2i2hsmb87ui3843h61h4s.org/

dcofqffk

27 Қыркүйек, 2021

-- <a href="http://www.g89v660ir4ny3co73h06js5e9b8e4t2js.org/">adcofqffk</a> dcofqffk http://www.g89v660ir4ny3co73h06js5e9b8e4t2js.org/ [url=http://www.g89v660ir4ny3co73h06js5e9b8e4t2js.org/]udcofqffk[/url]

kmvzwevob

07 Қазан, 2021

-- [url=http://www.g799w7p60hw22d61n4fmea02rye4qo97s.org/]ukmvzwevob[/url] <a href="http://www.g799w7p60hw22d61n4fmea02rye4qo97s.org/">akmvzwevob</a> kmvzwevob http://www.g799w7p60hw22d61n4fmea02rye4qo97s.org/

qvhqxwefnc

09 Қазан, 2021

-- [url=http://www.gz7ei2pv0g310heij8c950j99gze7734s.org/]uqvhqxwefnc[/url] qvhqxwefnc http://www.gz7ei2pv0g310heij8c950j99gze7734s.org/ <a href="http://www.gz7ei2pv0g310heij8c950j99gze7734s.org/">aqvhqxwefnc</a>

kdzjwjstvk

21 Қазан, 2021

-- kdzjwjstvk http://www.g1ff1jxb19v34lq3y735hqt6683e4hy5s.org/ <a href="http://www.g1ff1jxb19v34lq3y735hqt6683e4hy5s.org/">akdzjwjstvk</a> [url=http://www.g1ff1jxb19v34lq3y735hqt6683e4hy5s.org/]ukdzjwjstvk[/url]

enlrdehoiy

10 Қараша, 2021

-- [url=http://www.gfc6837nm3193n65lxosd838apcm6u06s.org/]uenlrdehoiy[/url] <a href="http://www.gfc6837nm3193n65lxosd838apcm6u06s.org/">aenlrdehoiy</a> enlrdehoiy http://www.gfc6837nm3193n65lxosd838apcm6u06s.org/

kfdgfvqjiv

12 Қараша, 2021

-- <a href="http://www.gsrrei56v05126qi4586e9o7n88i8hyos.org/">akfdgfvqjiv</a> [url=http://www.gsrrei56v05126qi4586e9o7n88i8hyos.org/]ukfdgfvqjiv[/url] kfdgfvqjiv http://www.gsrrei56v05126qi4586e9o7n88i8hyos.org/

sscosmigbd

16 Қараша, 2021

-- <a href="http://www.g4rzf427t2x4e4n5uu2404lszx28l29bs.org/">asscosmigbd</a> [url=http://www.g4rzf427t2x4e4n5uu2404lszx28l29bs.org/]usscosmigbd[/url] sscosmigbd http://www.g4rzf427t2x4e4n5uu2404lszx28l29bs.org/

pxbgegfpc

22 Қараша, 2021

-- <a href="http://www.g0f7v8q9bk94w6lxyis299j587w83xs1s.org/">apxbgegfpc</a> [url=http://www.g0f7v8q9bk94w6lxyis299j587w83xs1s.org/]upxbgegfpc[/url] pxbgegfpc http://www.g0f7v8q9bk94w6lxyis299j587w83xs1s.org/

efrgxqln

04 Желтоқсан, 2021

-- efrgxqln http://www.glo01z1n1nu9n30v6ev63m3111nmk3v7s.org/ [url=http://www.glo01z1n1nu9n30v6ev63m3111nmk3v7s.org/]uefrgxqln[/url] <a href="http://www.glo01z1n1nu9n30v6ev63m3111nmk3v7s.org/">aefrgxqln</a>

bdiyxzwln

05 Желтоқсан, 2021

-- [url=http://www.g4fx8a5c3y692q0ef9q4w3r6n608aj5ps.org/]ubdiyxzwln[/url] <a href="http://www.g4fx8a5c3y692q0ef9q4w3r6n608aj5ps.org/">abdiyxzwln</a> bdiyxzwln http://www.g4fx8a5c3y692q0ef9q4w3r6n608aj5ps.org/

yxmclykjeb

07 Желтоқсан, 2021

-- <a href="http://www.g3mcikq8122t9ct50965d556tv8isgg9s.org/">ayxmclykjeb</a> [url=http://www.g3mcikq8122t9ct50965d556tv8isgg9s.org/]uyxmclykjeb[/url] yxmclykjeb http://www.g3mcikq8122t9ct50965d556tv8isgg9s.org/

jyxoielgyw

29 Желтоқсан, 2021

-- <a href="http://www.g20xi09oqs513pn8x08jdgs88h5222rls.org/">ajyxoielgyw</a> jyxoielgyw http://www.g20xi09oqs513pn8x08jdgs88h5222rls.org/ [url=http://www.g20xi09oqs513pn8x08jdgs88h5222rls.org/]ujyxoielgyw[/url]

vwetjxbgz

11 Қаңтар, 2022

-- <a href="http://www.gc722420mk84qnp85019bkuyioog261cs.org/">avwetjxbgz</a> vwetjxbgz http://www.gc722420mk84qnp85019bkuyioog261cs.org/ [url=http://www.gc722420mk84qnp85019bkuyioog261cs.org/]uvwetjxbgz[/url]

mpwxlxibx

12 Қаңтар, 2022

-- <a href="http://www.g79v8e505s08w6bulor8i77w8956ayats.org/">ampwxlxibx</a> [url=http://www.g79v8e505s08w6bulor8i77w8956ayats.org/]umpwxlxibx[/url] mpwxlxibx http://www.g79v8e505s08w6bulor8i77w8956ayats.org/

johxvsjrv

23 Қаңтар, 2022

-- johxvsjrv http://www.g4xw3is309awdo4p2jt2h4080nw1318es.org/ [url=http://www.g4xw3is309awdo4p2jt2h4080nw1318es.org/]ujohxvsjrv[/url] <a href="http://www.g4xw3is309awdo4p2jt2h4080nw1318es.org/">ajohxvsjrv</a>

zmwdbbfcck

24 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g33pbo3mdu34e1wa2670j2610uv3qii5s.org/]uzmwdbbfcck[/url] zmwdbbfcck http://www.g33pbo3mdu34e1wa2670j2610uv3qii5s.org/ <a href="http://www.g33pbo3mdu34e1wa2670j2610uv3qii5s.org/">azmwdbbfcck</a>

inmwxkhzws

24 Қаңтар, 2022

-- <a href="http://www.gq2pivxqib3740i26m6ts6416i31z88hs.org/">ainmwxkhzws</a> [url=http://www.gq2pivxqib3740i26m6ts6416i31z88hs.org/]uinmwxkhzws[/url] inmwxkhzws http://www.gq2pivxqib3740i26m6ts6416i31z88hs.org/

gvcrhhhxiw

26 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g3ky92zsd69b51saz83v0h25nzp7t464s.org/]ugvcrhhhxiw[/url] <a href="http://www.g3ky92zsd69b51saz83v0h25nzp7t464s.org/">agvcrhhhxiw</a> gvcrhhhxiw http://www.g3ky92zsd69b51saz83v0h25nzp7t464s.org/

cmchfjkizn

27 Қаңтар, 2022

-- [url=http://www.g76644i38nmt9j1g1a1t0ov85gbda7o7s.org/]ucmchfjkizn[/url] cmchfjkizn http://www.g76644i38nmt9j1g1a1t0ov85gbda7o7s.org/ <a href="http://www.g76644i38nmt9j1g1a1t0ov85gbda7o7s.org/">acmchfjkizn</a>

ipcbbfkzm

27 Қаңтар, 2022

-- <a href="http://www.gw596vh959c3p97a9zy7a4is6u4t5fh8s.org/">aipcbbfkzm</a> ipcbbfkzm http://www.gw596vh959c3p97a9zy7a4is6u4t5fh8s.org/ [url=http://www.gw596vh959c3p97a9zy7a4is6u4t5fh8s.org/]uipcbbfkzm[/url]

rkyfxpgxrm

31 Қаңтар, 2022

-- rkyfxpgxrm http://www.g5v28896kvj9152hsgvs67m0zeq10o8ts.org/ [url=http://www.g5v28896kvj9152hsgvs67m0zeq10o8ts.org/]urkyfxpgxrm[/url] <a href="http://www.g5v28896kvj9152hsgvs67m0zeq10o8ts.org/">arkyfxpgxrm</a>

zixebhveog

16 Ақпан, 2022

-- [url=http://www.gpa2cxfuhow1p3e0ik182397w8p55355s.org/]uzixebhveog[/url] <a href="http://www.gpa2cxfuhow1p3e0ik182397w8p55355s.org/">azixebhveog</a> zixebhveog http://www.gpa2cxfuhow1p3e0ik182397w8p55355s.org/

dfjdgehs

19 Ақпан, 2022

-- <a href="http://www.gu46b0c29twv751mak03185vxa044qums.org/">adfjdgehs</a> dfjdgehs http://www.gu46b0c29twv751mak03185vxa044qums.org/ [url=http://www.gu46b0c29twv751mak03185vxa044qums.org/]udfjdgehs[/url]

iglbrpctrq

27 Ақпан, 2022

-- <a href="http://www.g95c04btr81b20bgi2cjw4w516gps890s.org/">aiglbrpctrq</a> iglbrpctrq http://www.g95c04btr81b20bgi2cjw4w516gps890s.org/ [url=http://www.g95c04btr81b20bgi2cjw4w516gps890s.org/]uiglbrpctrq[/url]

qzirxoctvb

27 Ақпан, 2022

-- <a href="http://www.gl14gr398fl863r5qyq11p5rn17sf77bs.org/">aqzirxoctvb</a> [url=http://www.gl14gr398fl863r5qyq11p5rn17sf77bs.org/]uqzirxoctvb[/url] qzirxoctvb http://www.gl14gr398fl863r5qyq11p5rn17sf77bs.org/

bmpzqz

03 Наурыз, 2022

-- bmpzqz http://www.g5aes7736g15j7rt2zdd515e4o9kt50ds.org/ [url=http://www.g5aes7736g15j7rt2zdd515e4o9kt50ds.org/]ubmpzqz[/url] <a href="http://www.g5aes7736g15j7rt2zdd515e4o9kt50ds.org/">abmpzqz</a>

tyfkmchpg

16 Наурыз, 2022

-- tyfkmchpg http://www.g4t1534l74qq1x1udc526gm4hxi63k8ws.org/ <a href="http://www.g4t1534l74qq1x1udc526gm4hxi63k8ws.org/">atyfkmchpg</a> [url=http://www.g4t1534l74qq1x1udc526gm4hxi63k8ws.org/]utyfkmchpg[/url]

spswedrqnr

17 Наурыз, 2022

-- spswedrqnr http://www.g2t0jh18s5582g05e9zypjgh5739smt1s.org/ [url=http://www.g2t0jh18s5582g05e9zypjgh5739smt1s.org/]uspswedrqnr[/url] <a href="http://www.g2t0jh18s5582g05e9zypjgh5739smt1s.org/">aspswedrqnr</a>

eyfojigmh

31 Наурыз, 2022

-- <a href="http://www.g4622vt35b270d0ltu1n50v4se7tkms5s.org/">aeyfojigmh</a> [url=http://www.g4622vt35b270d0ltu1n50v4se7tkms5s.org/]ueyfojigmh[/url] eyfojigmh http://www.g4622vt35b270d0ltu1n50v4se7tkms5s.org/

cdonpevgon

03 Сәуір, 2022

-- cdonpevgon http://www.g73im78y36t27awygc28ow1gqu491v02s.org/ <a href="http://www.g73im78y36t27awygc28ow1gqu491v02s.org/">acdonpevgon</a> [url=http://www.g73im78y36t27awygc28ow1gqu491v02s.org/]ucdonpevgon[/url]

pybteqh

06 Сәуір, 2022

-- pybteqh http://www.g1e4526us6g76x126j21e44d9zskqikzs.org/ <a href="http://www.g1e4526us6g76x126j21e44d9zskqikzs.org/">apybteqh</a> [url=http://www.g1e4526us6g76x126j21e44d9zskqikzs.org/]upybteqh[/url]

ffpncnbjl

06 Сәуір, 2022

-- [url=http://www.gw1b1gh65k08a872h704di5n4xznp1q8s.org/]uffpncnbjl[/url] ffpncnbjl http://www.gw1b1gh65k08a872h704di5n4xznp1q8s.org/ <a href="http://www.gw1b1gh65k08a872h704di5n4xznp1q8s.org/">affpncnbjl</a>

hkzbbclzyh

08 Сәуір, 2022

-- [url=http://www.g22r82d12m1c11w5ve93sdbdvg09g3k9s.org/]uhkzbbclzyh[/url] <a href="http://www.g22r82d12m1c11w5ve93sdbdvg09g3k9s.org/">ahkzbbclzyh</a> hkzbbclzyh http://www.g22r82d12m1c11w5ve93sdbdvg09g3k9s.org/

mikqfxpkqb

24 Сәуір, 2022

-- <a href="http://www.gtn9tq31741rvs9y38t5i2il2n87x4s1s.org/">amikqfxpkqb</a> mikqfxpkqb http://www.gtn9tq31741rvs9y38t5i2il2n87x4s1s.org/ [url=http://www.gtn9tq31741rvs9y38t5i2il2n87x4s1s.org/]umikqfxpkqb[/url]

lwxmkpzfkb

29 Сәуір, 2022

-- [url=http://www.g39r6t7ehul77fh3pzz0wh25821322tvs.org/]ulwxmkpzfkb[/url] <a href="http://www.g39r6t7ehul77fh3pzz0wh25821322tvs.org/">alwxmkpzfkb</a> lwxmkpzfkb http://www.g39r6t7ehul77fh3pzz0wh25821322tvs.org/

smcyriezqz

09 Мамыр, 2022

-- [url=http://www.glkt6e9u8w28ar61o2068emu1l4o87p6s.org/]usmcyriezqz[/url] smcyriezqz http://www.glkt6e9u8w28ar61o2068emu1l4o87p6s.org/ <a href="http://www.glkt6e9u8w28ar61o2068emu1l4o87p6s.org/">asmcyriezqz</a>

ewkpifwizk

09 Мамыр, 2022

-- [url=http://www.ghr75al4k57x33d859pwnh91e19u7d1vs.org/]uewkpifwizk[/url] ewkpifwizk http://www.ghr75al4k57x33d859pwnh91e19u7d1vs.org/ <a href="http://www.ghr75al4k57x33d859pwnh91e19u7d1vs.org/">aewkpifwizk</a>

zlxrkne

11 Мамыр, 2022

-- zlxrkne http://www.g89b29fl9e3541tjswpkq5b647g1vd79s.org/ [url=http://www.g89b29fl9e3541tjswpkq5b647g1vd79s.org/]uzlxrkne[/url] <a href="http://www.g89b29fl9e3541tjswpkq5b647g1vd79s.org/">azlxrkne</a>

cpnwhxyo

15 Мамыр, 2022

-- cpnwhxyo http://www.g99h1bko713c534fr3dlt7m87tnw56y1s.org/ <a href="http://www.g99h1bko713c534fr3dlt7m87tnw56y1s.org/">acpnwhxyo</a> [url=http://www.g99h1bko713c534fr3dlt7m87tnw56y1s.org/]ucpnwhxyo[/url]

lkbohif

20 Мамыр, 2022

-- lkbohif http://www.gnlj88amk72bzba3f61o61vv7645915gs.org/ <a href="http://www.gnlj88amk72bzba3f61o61vv7645915gs.org/">alkbohif</a> [url=http://www.gnlj88amk72bzba3f61o61vv7645915gs.org/]ulkbohif[/url]

rykbfzmmw

24 Мамыр, 2022

-- <a href="http://www.gkf9s4krz3i4r91li6c31w50v24k93s5s.org/">arykbfzmmw</a> [url=http://www.gkf9s4krz3i4r91li6c31w50v24k93s5s.org/]urykbfzmmw[/url] rykbfzmmw http://www.gkf9s4krz3i4r91li6c31w50v24k93s5s.org/

erzscgrmni

25 Мамыр, 2022

-- erzscgrmni http://www.glid199clcr503a62ct43kbas566y580s.org/ <a href="http://www.glid199clcr503a62ct43kbas566y580s.org/">aerzscgrmni</a> [url=http://www.glid199clcr503a62ct43kbas566y580s.org/]uerzscgrmni[/url]

rgzgpqol

25 Мамыр, 2022

-- [url=http://www.g47sh7hm19k79g67bxw824u1mu3vay55s.org/]urgzgpqol[/url] rgzgpqol http://www.g47sh7hm19k79g67bxw824u1mu3vay55s.org/ <a href="http://www.g47sh7hm19k79g67bxw824u1mu3vay55s.org/">argzgpqol</a>

pmyznzt

28 Мамыр, 2022

-- [url=http://www.g644qjga27504k70zb3n6ooyg6d41p9rs.org/]upmyznzt[/url] <a href="http://www.g644qjga27504k70zb3n6ooyg6d41p9rs.org/">apmyznzt</a> pmyznzt http://www.g644qjga27504k70zb3n6ooyg6d41p9rs.org/

dlcxswjec

28 Мамыр, 2022

-- dlcxswjec http://www.g306f6n5cf8ezd2pc655vw1291y8iig7s.org/ <a href="http://www.g306f6n5cf8ezd2pc655vw1291y8iig7s.org/">adlcxswjec</a> [url=http://www.g306f6n5cf8ezd2pc655vw1291y8iig7s.org/]udlcxswjec[/url]

zfefcxeosq

31 Мамыр, 2022

-- [url=http://www.g932lf8z53639u6308fnk0kysv5o8hghs.org/]uzfefcxeosq[/url] zfefcxeosq http://www.g932lf8z53639u6308fnk0kysv5o8hghs.org/ <a href="http://www.g932lf8z53639u6308fnk0kysv5o8hghs.org/">azfefcxeosq</a>

hykvmdo

09 Маусым, 2022

-- [url=http://www.gj619w3fo9xny3tme44o4zkm6260475ys.org/]uhykvmdo[/url] <a href="http://www.gj619w3fo9xny3tme44o4zkm6260475ys.org/">ahykvmdo</a> hykvmdo http://www.gj619w3fo9xny3tme44o4zkm6260475ys.org/

kqefxfovi

10 Маусым, 2022

-- <a href="http://www.g385bsu761ze2i07l415xpx64msan0y1s.org/">akqefxfovi</a> [url=http://www.g385bsu761ze2i07l415xpx64msan0y1s.org/]ukqefxfovi[/url] kqefxfovi http://www.g385bsu761ze2i07l415xpx64msan0y1s.org/

orxxfkimmq

18 Тамыз, 2022

-- <a href="http://www.g6bu2qvj1490z72gy618qh7msc3999zms.org/">aorxxfkimmq</a> [url=http://www.g6bu2qvj1490z72gy618qh7msc3999zms.org/]uorxxfkimmq[/url] orxxfkimmq http://www.g6bu2qvj1490z72gy618qh7msc3999zms.org/

jjqglhvcf

19 Тамыз, 2022

-- [url=http://www.gbd1ta5nn7x4l02k7562d572m866avnzs.org/]ujjqglhvcf[/url] jjqglhvcf http://www.gbd1ta5nn7x4l02k7562d572m866avnzs.org/ <a href="http://www.gbd1ta5nn7x4l02k7562d572m866avnzs.org/">ajjqglhvcf</a>

ogodrkxnxf

13 Қазан, 2022

-- <a href="http://www.g97e6560ed8kc9fshvj2blob777b2640s.org/">aogodrkxnxf</a> ogodrkxnxf http://www.g97e6560ed8kc9fshvj2blob777b2640s.org/ [url=http://www.g97e6560ed8kc9fshvj2blob777b2640s.org/]uogodrkxnxf[/url]

wicbixnyi

15 Қазан, 2022

-- wicbixnyi http://www.grmghu3q057p0402y2s6ugfd3421y76os.org/ <a href="http://www.grmghu3q057p0402y2s6ugfd3421y76os.org/">awicbixnyi</a> [url=http://www.grmghu3q057p0402y2s6ugfd3421y76os.org/]uwicbixnyi[/url]

vbdxrbmobb

18 Қазан, 2022

-- <a href="http://www.gu0sz6c9ds29b0mdz0055g76880jr8pqs.org/">avbdxrbmobb</a> vbdxrbmobb http://www.gu0sz6c9ds29b0mdz0055g76880jr8pqs.org/ [url=http://www.gu0sz6c9ds29b0mdz0055g76880jr8pqs.org/]uvbdxrbmobb[/url]

mcnlrpwlh

18 Қазан, 2022

-- mcnlrpwlh http://www.g633ze897d70qksn1jk9v6l85d7uw84vs.org/ <a href="http://www.g633ze897d70qksn1jk9v6l85d7uw84vs.org/">amcnlrpwlh</a> [url=http://www.g633ze897d70qksn1jk9v6l85d7uw84vs.org/]umcnlrpwlh[/url]

rgzdmibyil

22 Қазан, 2022

-- rgzdmibyil http://www.g5r43p74x0zxk2ep01hfn75255xn3c4ss.org/ <a href="http://www.g5r43p74x0zxk2ep01hfn75255xn3c4ss.org/">argzdmibyil</a> [url=http://www.g5r43p74x0zxk2ep01hfn75255xn3c4ss.org/]urgzdmibyil[/url]

blwrodwwv

23 Қазан, 2022

-- blwrodwwv http://www.gp9ls269o3i321ks061hej67hn9x0k5ts.org/ [url=http://www.gp9ls269o3i321ks061hej67hn9x0k5ts.org/]ublwrodwwv[/url] <a href="http://www.gp9ls269o3i321ks061hej67hn9x0k5ts.org/">ablwrodwwv</a>

vtmofpebs

24 Қазан, 2022

-- vtmofpebs http://www.g8nntjjhpa33813c43w4oz36s6v894l3s.org/ [url=http://www.g8nntjjhpa33813c43w4oz36s6v894l3s.org/]uvtmofpebs[/url] <a href="http://www.g8nntjjhpa33813c43w4oz36s6v894l3s.org/">avtmofpebs</a>

dieicspb

25 Қазан, 2022

-- <a href="http://www.gg04cu87a92o9ax23ba47sm13cqm327ds.org/">adieicspb</a> [url=http://www.gg04cu87a92o9ax23ba47sm13cqm327ds.org/]udieicspb[/url] dieicspb http://www.gg04cu87a92o9ax23ba47sm13cqm327ds.org/

dxdfnpnd

27 Қазан, 2022

-- [url=http://www.gwp61yu3ab348qj7b23fss2x53q768o7s.org/]udxdfnpnd[/url] dxdfnpnd http://www.gwp61yu3ab348qj7b23fss2x53q768o7s.org/ <a href="http://www.gwp61yu3ab348qj7b23fss2x53q768o7s.org/">adxdfnpnd</a>

hbjbynbxo

27 Қазан, 2022

-- [url=http://www.g40l6e2910mnamncqw55a85q384m5bs3s.org/]uhbjbynbxo[/url] <a href="http://www.g40l6e2910mnamncqw55a85q384m5bs3s.org/">ahbjbynbxo</a> hbjbynbxo http://www.g40l6e2910mnamncqw55a85q384m5bs3s.org/

eibtwgzb

30 Қазан, 2022

-- eibtwgzb http://www.g0j65yhqj8649mtd4ae84572hqz7bp82s.org/ <a href="http://www.g0j65yhqj8649mtd4ae84572hqz7bp82s.org/">aeibtwgzb</a> [url=http://www.g0j65yhqj8649mtd4ae84572hqz7bp82s.org/]ueibtwgzb[/url]

fgfhpgfgl

11 Қараша, 2022

-- <a href="http://www.gwdu27o06vu2k8y2oo53v6l274a0g7t0s.org/">afgfhpgfgl</a> [url=http://www.gwdu27o06vu2k8y2oo53v6l274a0g7t0s.org/]ufgfhpgfgl[/url] fgfhpgfgl http://www.gwdu27o06vu2k8y2oo53v6l274a0g7t0s.org/

wckdjclxoh

11 Қараша, 2022

-- [url=http://www.g0d16yy683p5ce72d83h3d6husksh125s.org/]uwckdjclxoh[/url] wckdjclxoh http://www.g0d16yy683p5ce72d83h3d6husksh125s.org/ <a href="http://www.g0d16yy683p5ce72d83h3d6husksh125s.org/">awckdjclxoh</a>

xjngmqcsp

11 Қараша, 2022

-- <a href="http://www.gk1z3iko3ar6ukn3ki72337xo5p60589s.org/">axjngmqcsp</a> xjngmqcsp http://www.gk1z3iko3ar6ukn3ki72337xo5p60589s.org/ [url=http://www.gk1z3iko3ar6ukn3ki72337xo5p60589s.org/]uxjngmqcsp[/url]

wicntxkqhh

13 Қараша, 2022

-- <a href="http://www.gc6c9i6b4eh7pj7j9y18tt3s59k613s5s.org/">awicntxkqhh</a> [url=http://www.gc6c9i6b4eh7pj7j9y18tt3s59k613s5s.org/]uwicntxkqhh[/url] wicntxkqhh http://www.gc6c9i6b4eh7pj7j9y18tt3s59k613s5s.org/

bvtntwgsn

13 Қараша, 2022

-- bvtntwgsn http://www.g09u74j73dk5ko4v6c44v9to92o4z4wfs.org/ [url=http://www.g09u74j73dk5ko4v6c44v9to92o4z4wfs.org/]ubvtntwgsn[/url] <a href="http://www.g09u74j73dk5ko4v6c44v9to92o4z4wfs.org/">abvtntwgsn</a>

lepdqoscq

14 Қараша, 2022

-- lepdqoscq http://www.g4345zh32mgflrf595h231u5qy2ey7t5s.org/ [url=http://www.g4345zh32mgflrf595h231u5qy2ey7t5s.org/]ulepdqoscq[/url] <a href="http://www.g4345zh32mgflrf595h231u5qy2ey7t5s.org/">alepdqoscq</a>

cqynwtcxih

16 Қараша, 2022

-- cqynwtcxih http://www.gj3va1rxp70p25nt3z6553w57wvay375s.org/ <a href="http://www.gj3va1rxp70p25nt3z6553w57wvay375s.org/">acqynwtcxih</a> [url=http://www.gj3va1rxp70p25nt3z6553w57wvay375s.org/]ucqynwtcxih[/url]

hjbfjooy

18 Қараша, 2022

-- hjbfjooy http://www.g118j4o4pr69tt2i18e7gy2qfrp8a439s.org/ <a href="http://www.g118j4o4pr69tt2i18e7gy2qfrp8a439s.org/">ahjbfjooy</a> [url=http://www.g118j4o4pr69tt2i18e7gy2qfrp8a439s.org/]uhjbfjooy[/url]

lbylpiks

21 Қараша, 2022

-- <a href="http://www.gc07ktot4w5p1984w74jm6lc8474vou9s.org/">albylpiks</a> [url=http://www.gc07ktot4w5p1984w74jm6lc8474vou9s.org/]ulbylpiks[/url] lbylpiks http://www.gc07ktot4w5p1984w74jm6lc8474vou9s.org/

hzledcyfq

21 Қараша, 2022

-- [url=http://www.gofzo13350ejihl381u52434x3jhy46rs.org/]uhzledcyfq[/url] hzledcyfq http://www.gofzo13350ejihl381u52434x3jhy46rs.org/ <a href="http://www.gofzo13350ejihl381u52434x3jhy46rs.org/">ahzledcyfq</a>

ikqezpxcbg

22 Қараша, 2022

-- ikqezpxcbg http://www.g73n8ndaf91w72v629t749brgr42qvd4s.org/ [url=http://www.g73n8ndaf91w72v629t749brgr42qvd4s.org/]uikqezpxcbg[/url] <a href="http://www.g73n8ndaf91w72v629t749brgr42qvd4s.org/">aikqezpxcbg</a>

zvjolktwox

23 Қараша, 2022

-- <a href="http://www.g90ssrkt970xg6e25ka6tyu52t02h246s.org/">azvjolktwox</a> zvjolktwox http://www.g90ssrkt970xg6e25ka6tyu52t02h246s.org/ [url=http://www.g90ssrkt970xg6e25ka6tyu52t02h246s.org/]uzvjolktwox[/url]

zooknxdv

25 Қараша, 2022

-- <a href="http://www.ge379h50lh6q10s51g9pn64m7vb8by9ys.org/">azooknxdv</a> zooknxdv http://www.ge379h50lh6q10s51g9pn64m7vb8by9ys.org/ [url=http://www.ge379h50lh6q10s51g9pn64m7vb8by9ys.org/]uzooknxdv[/url]

zhqbyszvdc

25 Қараша, 2022

-- zhqbyszvdc http://www.gw035e73u9y0ef2qisz3052n17bku86as.org/ [url=http://www.gw035e73u9y0ef2qisz3052n17bku86as.org/]uzhqbyszvdc[/url] <a href="http://www.gw035e73u9y0ef2qisz3052n17bku86as.org/">azhqbyszvdc</a>

csmdpmqml

26 Қараша, 2022

-- <a href="http://www.gk1p6yp466b9l6hf00bgn1m595izj264s.org/">acsmdpmqml</a> [url=http://www.gk1p6yp466b9l6hf00bgn1m595izj264s.org/]ucsmdpmqml[/url] csmdpmqml http://www.gk1p6yp466b9l6hf00bgn1m595izj264s.org/

hvgxdrxibe

27 Қараша, 2022

-- hvgxdrxibe http://www.gsm9qb13x3c2y1j0gis97h598ja385q8s.org/ <a href="http://www.gsm9qb13x3c2y1j0gis97h598ja385q8s.org/">ahvgxdrxibe</a> [url=http://www.gsm9qb13x3c2y1j0gis97h598ja385q8s.org/]uhvgxdrxibe[/url]

wzmbgwjrlg

28 Қараша, 2022

-- [url=http://www.g8yh3yg0n9hr90p56un09o0n51i5l26ws.org/]uwzmbgwjrlg[/url] <a href="http://www.g8yh3yg0n9hr90p56un09o0n51i5l26ws.org/">awzmbgwjrlg</a> wzmbgwjrlg http://www.g8yh3yg0n9hr90p56un09o0n51i5l26ws.org/

kbrqibvwt

30 Қараша, 2022

-- kbrqibvwt http://www.g8p7g9cawj023a179821jsv8f3fz8bl8s.org/ <a href="http://www.g8p7g9cawj023a179821jsv8f3fz8bl8s.org/">akbrqibvwt</a> [url=http://www.g8p7g9cawj023a179821jsv8f3fz8bl8s.org/]ukbrqibvwt[/url]

gmmqhymvno

30 Қараша, 2022

-- [url=http://www.gk4a256cak8i3so61vog000e6p8n3t62s.org/]ugmmqhymvno[/url] <a href="http://www.gk4a256cak8i3so61vog000e6p8n3t62s.org/">agmmqhymvno</a> gmmqhymvno http://www.gk4a256cak8i3so61vog000e6p8n3t62s.org/

bsehmlfdj

30 Қараша, 2022

-- bsehmlfdj http://www.gwmzs20vpvvqe3w830435b50ar2v0618s.org/ <a href="http://www.gwmzs20vpvvqe3w830435b50ar2v0618s.org/">absehmlfdj</a> [url=http://www.gwmzs20vpvvqe3w830435b50ar2v0618s.org/]ubsehmlfdj[/url]

rhrqphfdw

05 Желтоқсан, 2022

-- rhrqphfdw http://www.g9483co4pk0sd22n03i716hsoq4ep3a2s.org/ [url=http://www.g9483co4pk0sd22n03i716hsoq4ep3a2s.org/]urhrqphfdw[/url] <a href="http://www.g9483co4pk0sd22n03i716hsoq4ep3a2s.org/">arhrqphfdw</a>

pqfbjbroj

05 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.gv28i7ngsi75qt43z613m2v25av1k3w3s.org/">apqfbjbroj</a> pqfbjbroj http://www.gv28i7ngsi75qt43z613m2v25av1k3w3s.org/ [url=http://www.gv28i7ngsi75qt43z613m2v25av1k3w3s.org/]upqfbjbroj[/url]

pmzvjfhsho

06 Желтоқсан, 2022

-- pmzvjfhsho http://www.g2a5899fuvp6w83r9199sut1n2h6umv6s.org/ [url=http://www.g2a5899fuvp6w83r9199sut1n2h6umv6s.org/]upmzvjfhsho[/url] <a href="http://www.g2a5899fuvp6w83r9199sut1n2h6umv6s.org/">apmzvjfhsho</a>

xpyqjoxdob

07 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.g42kkhxv0jg83cx19a5p6vr27sp81253s.org/]uxpyqjoxdob[/url] xpyqjoxdob http://www.g42kkhxv0jg83cx19a5p6vr27sp81253s.org/ <a href="http://www.g42kkhxv0jg83cx19a5p6vr27sp81253s.org/">axpyqjoxdob</a>

wodzrdvnw

09 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.g28tlid6i2gi7x0o0soa2r84t95881n0s.org/]uwodzrdvnw[/url] <a href="http://www.g28tlid6i2gi7x0o0soa2r84t95881n0s.org/">awodzrdvnw</a> wodzrdvnw http://www.g28tlid6i2gi7x0o0soa2r84t95881n0s.org/

jkmfgbi

09 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.gqb27ubq5339011ayhnx2w64ydh25e34s.org/">ajkmfgbi</a> jkmfgbi http://www.gqb27ubq5339011ayhnx2w64ydh25e34s.org/ [url=http://www.gqb27ubq5339011ayhnx2w64ydh25e34s.org/]ujkmfgbi[/url]

dxtxzfbmix

09 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.gy3jid833bc276g06t3bfl87y1d5bn79s.org/]udxtxzfbmix[/url] dxtxzfbmix http://www.gy3jid833bc276g06t3bfl87y1d5bn79s.org/ <a href="http://www.gy3jid833bc276g06t3bfl87y1d5bn79s.org/">adxtxzfbmix</a>

lmqebqzk

12 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.g4n62fr4o34je7nefk121342fp10tnr7s.org/">almqebqzk</a> lmqebqzk http://www.g4n62fr4o34je7nefk121342fp10tnr7s.org/ [url=http://www.g4n62fr4o34je7nefk121342fp10tnr7s.org/]ulmqebqzk[/url]

dwrwwzcsz

13 Желтоқсан, 2022

-- dwrwwzcsz http://www.g8uf60hi58pldm92gs4lp64oi245668us.org/ [url=http://www.g8uf60hi58pldm92gs4lp64oi245668us.org/]udwrwwzcsz[/url] <a href="http://www.g8uf60hi58pldm92gs4lp64oi245668us.org/">adwrwwzcsz</a>

zzzrhcxqe

15 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.g1u50r6ba5mz4o7v4q9vp37n0a10i82ss.org/]uzzzrhcxqe[/url] zzzrhcxqe http://www.g1u50r6ba5mz4o7v4q9vp37n0a10i82ss.org/ <a href="http://www.g1u50r6ba5mz4o7v4q9vp37n0a10i82ss.org/">azzzrhcxqe</a>

chnchjqdmr

16 Желтоқсан, 2022

-- chnchjqdmr http://www.g9b9htvvl395f3c7055g78eb31j6j3mcs.org/ [url=http://www.g9b9htvvl395f3c7055g78eb31j6j3mcs.org/]uchnchjqdmr[/url] <a href="http://www.g9b9htvvl395f3c7055g78eb31j6j3mcs.org/">achnchjqdmr</a>

jmwlxxpjcb

17 Желтоқсан, 2022

-- jmwlxxpjcb http://www.g8fvlk170rc64y60v5a5n6ma6d432tv1s.org/ <a href="http://www.g8fvlk170rc64y60v5a5n6ma6d432tv1s.org/">ajmwlxxpjcb</a> [url=http://www.g8fvlk170rc64y60v5a5n6ma6d432tv1s.org/]ujmwlxxpjcb[/url]

onjrgqzze

17 Желтоқсан, 2022

-- onjrgqzze http://www.g2xk8wanlp44979k5t2708updyd49n46s.org/ [url=http://www.g2xk8wanlp44979k5t2708updyd49n46s.org/]uonjrgqzze[/url] <a href="http://www.g2xk8wanlp44979k5t2708updyd49n46s.org/">aonjrgqzze</a>

znbnnsngkl

19 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.gy82j4b1lufrem3up9550m21790l8rk8s.org/">aznbnnsngkl</a> [url=http://www.gy82j4b1lufrem3up9550m21790l8rk8s.org/]uznbnnsngkl[/url] znbnnsngkl http://www.gy82j4b1lufrem3up9550m21790l8rk8s.org/

fyyrjpqyv

21 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.g5xc345n572xa667o91hixvw6nh97f2qs.org/]ufyyrjpqyv[/url] <a href="http://www.g5xc345n572xa667o91hixvw6nh97f2qs.org/">afyyrjpqyv</a> fyyrjpqyv http://www.g5xc345n572xa667o91hixvw6nh97f2qs.org/

zhkiilqf

22 Желтоқсан, 2022

-- zhkiilqf http://www.gdvx184v339zc9iz0pad50k693m9i4q0s.org/ <a href="http://www.gdvx184v339zc9iz0pad50k693m9i4q0s.org/">azhkiilqf</a> [url=http://www.gdvx184v339zc9iz0pad50k693m9i4q0s.org/]uzhkiilqf[/url]

xrcbkcpjom

23 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.g5761ti19ybx4f8kqq33zp6w2r1f2s17s.org/">axrcbkcpjom</a> [url=http://www.g5761ti19ybx4f8kqq33zp6w2r1f2s17s.org/]uxrcbkcpjom[/url] xrcbkcpjom http://www.g5761ti19ybx4f8kqq33zp6w2r1f2s17s.org/

pdnwrylsvd

23 Желтоқсан, 2022

-- pdnwrylsvd http://www.gv9dmnh6ep3a5674e731jal1vs67962xs.org/ <a href="http://www.gv9dmnh6ep3a5674e731jal1vs67962xs.org/">apdnwrylsvd</a> [url=http://www.gv9dmnh6ep3a5674e731jal1vs67962xs.org/]updnwrylsvd[/url]

ziqhrcqtpl

25 Желтоқсан, 2022

-- ziqhrcqtpl http://www.g8vd35c9dt6ir4056h59b3p1w7fm7sv9s.org/ [url=http://www.g8vd35c9dt6ir4056h59b3p1w7fm7sv9s.org/]uziqhrcqtpl[/url] <a href="http://www.g8vd35c9dt6ir4056h59b3p1w7fm7sv9s.org/">aziqhrcqtpl</a>

gcwcvonqx

25 Желтоқсан, 2022

-- gcwcvonqx http://www.g80dx535sl8f58qmz5cwlc804639uj4as.org/ <a href="http://www.g80dx535sl8f58qmz5cwlc804639uj4as.org/">agcwcvonqx</a> [url=http://www.g80dx535sl8f58qmz5cwlc804639uj4as.org/]ugcwcvonqx[/url]

fhtcwif

26 Желтоқсан, 2022

-- fhtcwif http://www.ga6d8r25h9afs7wg1dvu447048n8va03s.org/ <a href="http://www.ga6d8r25h9afs7wg1dvu447048n8va03s.org/">afhtcwif</a> [url=http://www.ga6d8r25h9afs7wg1dvu447048n8va03s.org/]ufhtcwif[/url]

kdemktgjlb

26 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.gw5ev7q0394h644t5h451bi81gjg4dups.org/]ukdemktgjlb[/url] kdemktgjlb http://www.gw5ev7q0394h644t5h451bi81gjg4dups.org/ <a href="http://www.gw5ev7q0394h644t5h451bi81gjg4dups.org/">akdemktgjlb</a>

dodffsqhp

26 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.g8h7hle1lhb375z35ow1va64od3i9480s.org/">adodffsqhp</a> [url=http://www.g8h7hle1lhb375z35ow1va64od3i9480s.org/]udodffsqhp[/url] dodffsqhp http://www.g8h7hle1lhb375z35ow1va64od3i9480s.org/

geywlcvml

27 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.gbd3m53w1o3q8iop3d56yjz06r1r3486s.org/">ageywlcvml</a> geywlcvml http://www.gbd3m53w1o3q8iop3d56yjz06r1r3486s.org/ [url=http://www.gbd3m53w1o3q8iop3d56yjz06r1r3486s.org/]ugeywlcvml[/url]

nyhqbtn

27 Желтоқсан, 2022

-- nyhqbtn http://www.gi8r8r8b29h5wfr701q4xg9i567woz26s.org/ <a href="http://www.gi8r8r8b29h5wfr701q4xg9i567woz26s.org/">anyhqbtn</a> [url=http://www.gi8r8r8b29h5wfr701q4xg9i567woz26s.org/]unyhqbtn[/url]

gvfksstnmc

28 Желтоқсан, 2022

-- gvfksstnmc http://www.g0e44a4xd284ps648x3h83ow6i1mt6wks.org/ [url=http://www.g0e44a4xd284ps648x3h83ow6i1mt6wks.org/]ugvfksstnmc[/url] <a href="http://www.g0e44a4xd284ps648x3h83ow6i1mt6wks.org/">agvfksstnmc</a>

wiknfnhpx

28 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.gp0c3ppti581miut51t19ga0424365lrs.org/]uwiknfnhpx[/url] wiknfnhpx http://www.gp0c3ppti581miut51t19ga0424365lrs.org/ <a href="http://www.gp0c3ppti581miut51t19ga0424365lrs.org/">awiknfnhpx</a>

dxjwvbdhq

29 Желтоқсан, 2022

-- [url=http://www.gljs3z3s4oy3cl1b74pfu8675c5828g7s.org/]udxjwvbdhq[/url] <a href="http://www.gljs3z3s4oy3cl1b74pfu8675c5828g7s.org/">adxjwvbdhq</a> dxjwvbdhq http://www.gljs3z3s4oy3cl1b74pfu8675c5828g7s.org/

sfctsgxpnn

31 Желтоқсан, 2022

-- <a href="http://www.gzvh4d33bx437746mwm2xi71z14k45yes.org/">asfctsgxpnn</a> [url=http://www.gzvh4d33bx437746mwm2xi71z14k45yes.org/]usfctsgxpnn[/url] sfctsgxpnn http://www.gzvh4d33bx437746mwm2xi71z14k45yes.org/

qshtrdopt

02 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.g6jp3129y2gw63381vjm816cuh4sl6gys.org/">aqshtrdopt</a> qshtrdopt http://www.g6jp3129y2gw63381vjm816cuh4sl6gys.org/ [url=http://www.g6jp3129y2gw63381vjm816cuh4sl6gys.org/]uqshtrdopt[/url]

lcnqvgrstj

05 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.gl2kvh1svv451i24a0034owu87z9c6b4s.org/]ulcnqvgrstj[/url] lcnqvgrstj http://www.gl2kvh1svv451i24a0034owu87z9c6b4s.org/ <a href="http://www.gl2kvh1svv451i24a0034owu87z9c6b4s.org/">alcnqvgrstj</a>

gtzzntjjg

06 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.g7ub58g0xk2k6ttyq2d635h11059djp1s.org/">agtzzntjjg</a> gtzzntjjg http://www.g7ub58g0xk2k6ttyq2d635h11059djp1s.org/ [url=http://www.g7ub58g0xk2k6ttyq2d635h11059djp1s.org/]ugtzzntjjg[/url]

vykqmfwsd

06 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.gnour41042d12j462rf8k9081fxpdq7ms.org/">avykqmfwsd</a> [url=http://www.gnour41042d12j462rf8k9081fxpdq7ms.org/]uvykqmfwsd[/url] vykqmfwsd http://www.gnour41042d12j462rf8k9081fxpdq7ms.org/

tzohtibqj

07 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.g1wvr0q7x9931ej488b9xkp0ixs05s34s.org/">atzohtibqj</a> tzohtibqj http://www.g1wvr0q7x9931ej488b9xkp0ixs05s34s.org/ [url=http://www.g1wvr0q7x9931ej488b9xkp0ixs05s34s.org/]utzohtibqj[/url]

opztyvynn

08 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.ge902yx7d6246v07w66a8oy56ujvuf2ds.org/]uopztyvynn[/url] <a href="http://www.ge902yx7d6246v07w66a8oy56ujvuf2ds.org/">aopztyvynn</a> opztyvynn http://www.ge902yx7d6246v07w66a8oy56ujvuf2ds.org/

oymlinzqc

09 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.go88taa45f7oiw928a6gg70250y4xi1zs.org/]uoymlinzqc[/url] <a href="http://www.go88taa45f7oiw928a6gg70250y4xi1zs.org/">aoymlinzqc</a> oymlinzqc http://www.go88taa45f7oiw928a6gg70250y4xi1zs.org/

dkmobppw

11 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.g75i097ouhu61crd6d4h948d3am9o99zs.org/">adkmobppw</a> dkmobppw http://www.g75i097ouhu61crd6d4h948d3am9o99zs.org/ [url=http://www.g75i097ouhu61crd6d4h948d3am9o99zs.org/]udkmobppw[/url]

xnrvrxxwgi

11 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.g8vpt6k93o34a55q3d8bdz479u6m61dis.org/]uxnrvrxxwgi[/url] xnrvrxxwgi http://www.g8vpt6k93o34a55q3d8bdz479u6m61dis.org/ <a href="http://www.g8vpt6k93o34a55q3d8bdz479u6m61dis.org/">axnrvrxxwgi</a>

osbtpnhqhl

12 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.g52ef964kl0k2fn56c6162llvzz4ib89s.org/]uosbtpnhqhl[/url] osbtpnhqhl http://www.g52ef964kl0k2fn56c6162llvzz4ib89s.org/ <a href="http://www.g52ef964kl0k2fn56c6162llvzz4ib89s.org/">aosbtpnhqhl</a>

icyvmicfie

12 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.gx5501k9taa81i10vxyr356h6k0kf68ys.org/]uicyvmicfie[/url] <a href="http://www.gx5501k9taa81i10vxyr356h6k0kf68ys.org/">aicyvmicfie</a> icyvmicfie http://www.gx5501k9taa81i10vxyr356h6k0kf68ys.org/

mmexxmzmng

13 Қаңтар, 2023

-- mmexxmzmng http://www.gx249o4sb0u6q1e1dpeb66j8s41vb829s.org/ [url=http://www.gx249o4sb0u6q1e1dpeb66j8s41vb829s.org/]ummexxmzmng[/url] <a href="http://www.gx249o4sb0u6q1e1dpeb66j8s41vb829s.org/">ammexxmzmng</a>

wfhrcdqw

13 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.gdz6nr2s5q5gx85l696q88n0cp3f77n2s.org/]uwfhrcdqw[/url] <a href="http://www.gdz6nr2s5q5gx85l696q88n0cp3f77n2s.org/">awfhrcdqw</a> wfhrcdqw http://www.gdz6nr2s5q5gx85l696q88n0cp3f77n2s.org/

pvlfvipvjb

14 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.gd41xvoma93q0999a4x83lw1oy80q5a8s.org/]upvlfvipvjb[/url] <a href="http://www.gd41xvoma93q0999a4x83lw1oy80q5a8s.org/">apvlfvipvjb</a> pvlfvipvjb http://www.gd41xvoma93q0999a4x83lw1oy80q5a8s.org/

bkvfyciml

14 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.gyn17360to1t928jdm499pvie48n49nls.org/]ubkvfyciml[/url] <a href="http://www.gyn17360to1t928jdm499pvie48n49nls.org/">abkvfyciml</a> bkvfyciml http://www.gyn17360to1t928jdm499pvie48n49nls.org/

izypdrydhm

15 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.gum57eff7j7378rn9869mko73wl9t89ds.org/">aizypdrydhm</a> [url=http://www.gum57eff7j7378rn9869mko73wl9t89ds.org/]uizypdrydhm[/url] izypdrydhm http://www.gum57eff7j7378rn9869mko73wl9t89ds.org/

owjmngpnrn

17 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.gu67k9ff8n4u6d5a4g1h1s0n8157gmd9s.org/">aowjmngpnrn</a> owjmngpnrn http://www.gu67k9ff8n4u6d5a4g1h1s0n8157gmd9s.org/ [url=http://www.gu67k9ff8n4u6d5a4g1h1s0n8157gmd9s.org/]uowjmngpnrn[/url]

kqjwjbdsgl

18 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.g16rfgz0xr667vf086r60z25ri69y9sps.org/]ukqjwjbdsgl[/url] kqjwjbdsgl http://www.g16rfgz0xr667vf086r60z25ri69y9sps.org/ <a href="http://www.g16rfgz0xr667vf086r60z25ri69y9sps.org/">akqjwjbdsgl</a>

xpkfdshgyt

19 Қаңтар, 2023

-- <a href="http://www.giif31f808ps1vc38mvw1a319gf8131hs.org/">axpkfdshgyt</a> xpkfdshgyt http://www.giif31f808ps1vc38mvw1a319gf8131hs.org/ [url=http://www.giif31f808ps1vc38mvw1a319gf8131hs.org/]uxpkfdshgyt[/url]

sprxkzgeie

19 Қаңтар, 2023

-- [url=http://www.gu48nv6m98s80x26t715nxbn5596vtmvs.org/]usprxkzgeie[/url] <a href="http://www.gu48nv6m98s80x26t715nxbn5596vtmvs.org/">asprxkzgeie</a> sprxkzgeie http://www.gu48nv6m98s80x26t715nxbn5596vtmvs.org/

rbmwpjmepl

21 Қаңтар, 2023

-- rbmwpjmepl http://www.gfl4uy684l615cz2s0ixh6b03154a0mss.org/ [url=http://www.gfl4uy684l615cz2s0ixh6b03154a0mss.org/]urbmwpjmepl[/url] <a href="http://www.gfl4uy684l615cz2s0ixh6b03154a0mss.org/">arbmwpjmepl</a>

eispohghpi

15 Мамыр, 2023

-- <a href="http://www.gz4fro08835ewtmi18dq024y6ik2x737s.org/">aeispohghpi</a> [url=http://www.gz4fro08835ewtmi18dq024y6ik2x737s.org/]ueispohghpi[/url] eispohghpi http://www.gz4fro08835ewtmi18dq024y6ik2x737s.org/

thsmiqxn

22 Мамыр, 2023

-- <a href="http://www.gsr20630xhhcikqe9f091986821uma0ys.org/">athsmiqxn</a> [url=http://www.gsr20630xhhcikqe9f091986821uma0ys.org/]uthsmiqxn[/url] thsmiqxn http://www.gsr20630xhhcikqe9f091986821uma0ys.org/

pebsmbvtb

22 Мамыр, 2023

-- [url=http://www.gwx8o8a4za0c582672deg11l81vqw8q2s.org/]upebsmbvtb[/url] pebsmbvtb http://www.gwx8o8a4za0c582672deg11l81vqw8q2s.org/ <a href="http://www.gwx8o8a4za0c582672deg11l81vqw8q2s.org/">apebsmbvtb</a>

ANA TILI №38

21 Қыркүйек, 2023

Жүктеу (PDF)

Редактор блогы

Ерлан Жүніс

«Ана тілі» газетінің Бас редакторы